„Pelėdžiukas” - placówka o najwyższych standardach europejskich


Występ wychowanków Przedszkola „Pelėdžiukas”, fot. vilniaus-r.lt
W latach 2010-2011 znajdujące się w miejscowości Pogiry (rej. wileński) przedszkole polsko-litewskie „Pelėdžiukas” pozyskało prawie 1,5 mln Lt, w tym środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE wyniosły 1 114 482 Lt, z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego - 331 884 Lt.
Inwestycje te sprawiły, że ta placówka kształcenia przedszkolnego przekształciła się we współczesną placówkę o najwyższych standardach europejskich, z której usług korzysta liczne grono osób: do przedszkola uczęszczają dzieci z Pogiń i okolicznych miejscowości: Wojdat, Białej Waki etc.

W chwili obecnej przedszkole pogirskie jest jednym z największych w rejonie wileńskim: liczy 160 dzieci. Dodatkowo jest jedyną placówką kształcenia przedszkolnego w rejonie, która świadczy usługę nocowania przedszkolaków.

W dn. 19 stycznia w przedszkolu miało miejsce święto dziękczynienia oraz podsumowania zrealizowanych przez placówkę projektów. Energiczna i niestrudzona pani dyrektor Edita Gujienė oraz personel przedszkola spotykali licznie przybywających na święto gości: ks. Jerzego Witkowskiego, pochodzącego z Pogir radnego Samorządu Rejonu Wileńskiego Michała Treszczyńskiego, panią dyrektor administracji Samorządu Lucynę Kotłowską, zastępcę dyrektora Władysława Kondratowicza, starościnę pogirską Marię Maciulewicz, panią kierownik Wydziału Oświaty Lilię Andruszkiewicz, panią zastępcę kierownika Zofię Ryżową, przedstawicieli innych wydziałów Samorządu, którzy byli zaangażowani w projekty, kierowników zaprzyjaźnionych placówek kształcenia przedszkolnego, rodziców przedszkolaków.

Od maja 2010 r. placówka realizowała projekt mający na celu renowację oraz modernizację budynku, w którym się mieści przedszkole. Wartość projektu, którego podstawowym celem było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, opiewała na ponad 634 tys. Lt. 85% środków pozyskano z Funduszu Spójności, pozostałe środki (15%) pochodziły z budżetu Republiki Litewskiej. W ramach projektu ocieplono ściany i dach oraz podłogę na parterze, przebudowano system grzewczy, dostarczania ciepłej wody oraz klimatyzacji. Renowację ukończono w czerwcu 2011 r., prace remontowe zaś – w listopadzie.

W okresie od czerwca 2010 r. do począku 2011 r. przedszkole realizowało projekt o wartości prawie 0,5 mln Lt, w ramach którego wyremontowane zostały pomieszczenia placówki, nabyto nowy sprzęt. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyasygnował na projekt 72 tys. Lt. W przedszkolu urządzono pracownię metodyczną z miejscami komputerowymi, wyposażono ją w nowe meble, nabyto sprzęt niezbędny do drukowania oraz powielania, tablicę interaktywną oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania. Za ten projekt placówka została wyróżniona Nagrodą Europejskie żagle (lit. Europos bures) w nominacji „Postępowe kształcenie”.

Dodatkowo placówka przeprowadziła remont pomieszczeń, które nie mogły być wyremontowane w ramach dwóch pierwszych projektów. Na ten cel Samorząd Rejonu Wileńskiego wyasygnował 140 tys. Lt.

Priorytetową dziedziną działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego jest rozwój sieci placówek kształcenia przedszkolnego i nauczania szkolnego, w których świadczone są wysokiej jakości usługi, inwestowanie w przyszłość rejonu i całej Litwy – dzieci. Dzień 19 stycznia w Pogirach był tego dobitnym przykładem.  

Komentarze

#1 Co to oznacza przedszkole

Co to oznacza przedszkole litewsko polskie ? Jakie są proporcje? I jak brzmi polska nazwa placówki ? Przecież to oczywiste ,że Polacy używaja polskiech nazw.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.