1 czerwca – oficjalne otwarcie kąpielisk


Fot. madeinvilnius.lt
Na początku ciepłego sezonu kąpielowego badania jakości wody będą przeprowadzane co dwa tygodnie. 26 i 27 maja przeprowadzono pierwsze badania mikrobiologiczne dotyczące jakości plaż i kąpielisk w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Sprawdzono następujące miejsca: Wołokumpie (plaże I i II), Topele (plaże I i II), jezioro Balžis (plaże I i II), jeziora Balsio, Gelūžė i Sałaty oraz kąpielisko na ul. Żyrmuny 93C, jeziora Ilgutis, Gėla, Oświe, Vilnoja, Minkeliai, Rzesze i Elnokumpie oraz staw w Prudziszkach.

Według danych Narodowego Laboratorium Zdrowia Publicznego wartości badanych parametrów spełniają wymagania i są doskonałej jakości, dlatego Biuro Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Wilna zaprasza mieszkańców, by cieszyli się rozrywkami obok zbiorników wodnych.

Nie ryzykujmy ani nie przeceniajmy swoich umiejętności w wodzie.

Życzymy sprzyjającej pogody i bezpiecznych rozrywek wodnych. 

 

Na podstawie: madeinvilnius.lt