10 pociągów dziennie na trasie Wilno–Kowno–Warszawa?


Fot. litrail.lt
W 2026 roku po wybudowaniu magistrali kolejowej Rail Baltica pociągi z Tallinna do Warszawy i z Tallinna do Wilna będą kursowały cztery razy dziennie, zaś w ciągu kolejnych 10 lat ich liczba wzrośnie do sześciu dziennie. Dodatkowo, na trasie Wilno–Kowno–Warszawa będzie jeździło do 10 pociągów dziennie. W przyszłości Rail Baltica zapewni kursowanie szybkich pociągów pomiędzy stolicami państw bałtyckich co dwie godziny.Przewiduje to sporządzony przez niemieckie przedsiębiorstwo „Institut für Bahntechnik” Plan Ruchu Pociągowego „Rail Baltica” na lata 2026–2056, informuje spółka „RB Rail”.

„Plan ma zapewnić, by magistrala „Rail Baltica” była wykorzystywana w sposób efektywny od pierwszego dnia działalności przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozszerzenia spektrum usług z zakresu przewozu pasażerów i ładunków po zakończeniu okresu przejściowego” – informuje kierownik Wydziału Systemów i Eksploatacji spółki „RB Rail” Jean-Marc Bedmar.

Oprócz tego, plan przewiduje dwa nocne pociągi – Tallinn–Ryga–Kowno–Warszawa–Berlin oraz Wilno–Kowno–Warszawa–Berlin.

Magistralą Rail Baltica będą kursowały 2–3 pociągi towarowe w ciągu godziny z prędkością do 120 km na godzinę. W celu zaktywizowania przewozów ładunkowych rozwijane będą trzy duże terminale multimodalne – w porcie Muga (13 km od Tallinna), w miejscowości Salaspils (25 km od Rygi) oraz w dzielnicy Kowna Palemonas.

Planuje się, że aż 80 proc. pociągów towarowych będą stanowiły pociągi intermodalne (kontenerowe) – operatorzy będą mieli możliwość przeładowywania ładunków z ciężarówek na platformy kolejowe.

Od 2026 roku Rail Baltica ma połączyć Tallinn, Parnawę, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno, Warszawę i Berlin.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, railbaltica.org