100 lat Szkoły Podstawowej w Podborzu


Koncert z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Podborzu, fot. salcininkai.lt
11 maja w Szkole Podstawowej w Podborzu uczczono jubileusz 100-lecia. W uroczystościach wzięła udział społeczność szkolna i liczni goście. Zebrani uczestniczyli we mszy św., obejrzeli uroczysty koncert przygotowany przez uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły. Były wspomnienia, przemówienia, gratulacje. Na placu przed szkołą odsłonięto marmurową tablicę pamiątkową, na której widnieją słowa: „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina...”.
Pierwsza szkoła początkowa w Podborzu powstała w 1910 r. Była to jednoklasowa szkoła z rosyjskim językiem nauczania. W 1921 roku w Podborzu rozpoczęła działalność polska publiczna jednoklasowa szkoła powszechna. Mieściła się w prywatnym domu Monkiewiczów, a nauczycielką w niej była Anna Dziegucka. Od 1929 r. nauczanie w placówce prowadził Jan Kolas, wychowując aż 60 uczniów. Podczas wojny działalność placówki zawieszono, wznowiono dopiero w roku 1946, a po kilku latach placówka zyskała status szkoły siedmioletniej. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów od 1954 r. szkołę przekształcono w szkołę średnią, i taki statut miała do 1975 r. Wielki rozgłos szkoła zdobyła dzięki twórczości artystycznej uczniów, a najbardziej zasłynęła grupa taneczna i kółko teatralne pod kierownictwem Adasa Pumputisa. Placówka wiele lat kierowana przez dyrektor Jadwigę Romanowską miała wiele osiągnięć w zakresie pracy wychowawczej, organizacyjnej, krajoznawczej i sportowej.

Budynek szkoły był kilkakrotnie przebudowywany. Obecny wygląd to efekt renowacji z ostatnich lat, z inicjatywy i poparcia Samorządu Rejonu Solecznickiego, przy udziale finasowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W odnowionej i doskonale wyposażonej placówce uczy się 77 dzieci, kształci ich 19 pedagogów z dyrektor Haliną Molis.

„Dzisiejsze spotkanie ma charakter niezwykły, podniosły i, ośmielam się stwierdzić, historyczny. Łączy w sobie już zapisaną kartę 100-letnich wydarzeń szkoły z teraźniejszością, jest również chwilą zadumy, refleksji i wspomnień. W takim dniu uzmysławiamy sobie, jak szybko upływa czas. Niewątpliwie największą wartością przez te lata byli uczniowie i nauczyciele, którzy zawsze stanowią duszę szkoły, to oni w każdym czasie przynosili szkole ogromną chwałę. Z serca dziękuję za Państwa życzliwość, za przybycie i poświęcony nam czas, za dar wspomnień, za dar serca wspierający działalność szkoły” - mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły Halina Molis, pełniąca tę funkcję od 26 lat.

Na podstawie: salcininkai.lt