100 lat temu urodził się Witold Kieżun


Witold Kieżun podczas Powstania Warszawskiego (23 sierpnia 1944), fot. wikiwand.com
100 lat temu, 6 lutego 1922 roku, urodził się Witold Kieżun – żołnierz AK, powstaniec warszawski, wybitny ekonomista i prakseolog, niespełniony pianista, autor książki „Niezapomniane twarze”, którą Zbigniew Herbert nazwał „jednym z najwybitniejszych utworów półwiecza”.


Witold Kieżun
urodził się w Wilnie 6 lutego 1922 roku, w rodzinie lekarzy. W 1931 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1939 roku zdał maturę w Gimnazjum i Liceum Humanistycznym im. Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku 1942 ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki (dawniej Wawelberga i Rotwanda), uzyskując dyplom technika – inżyniera budowy maszyn. Począwszy od 1942 roku studiował na Wydziale Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

W. Kieżun od października 1939 roku brał udział w wojskowej działalności podziemnej. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś” pod pseudonimem „Wypad”. W sierpniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a 23 września 1944 roku udekorowany osobiście przez dowódcę AK generała Bora-Komorowskiego wojennym orderem Virtuti Militari i awansowany do stopnia podporucznika.

Po kapitulacji Witold Kieżun uciekł z niewoli niemieckiej pod Ożarowem. Przeszedł więzienia i obozy NKWD. Po zakończeniu wojny i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zajął się karierą naukową. Prof. Witold Kieżun jest autorem ponad 70 książek i skryptów naukowych, około 300 artykułów, referatów i rozdziałów w zbiorowych monografiach w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i czeskim oraz 2 pozycji literackich i wielu utworów muzyki fortepianowej.

W 1980 roku wyjechał za granicę. Wykładał zarządzanie m.in. na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. Pracował w Burundi, najpierw z ramienia ONZ, później jako przedstawiciel Kanady. W latach 90. wykładał gościnnie na polskich uczelniach: w Międzynarodowej Szkole Zarządzania, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

W 2014 roku, z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego Poczta Polska wydała znaczek przedstawiający prof. Witolda Kieżuna w dniu zdobycia przez powstańców kościoła Świętego Krzyża i komendy policji na Krakowskim Przedmieściu.

Witold Kieżun zmarł 12 czerwca 2021 roku w wieku 99 lat. Legendarny powstaniec spoczął w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Na podstawie: witoldkiezun.com, PAP