20 jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie


Migawka z 19 Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, fot. J. Karpowicz
Co roku od 1995 r. organizowany w Mrągowie na Mazurach Festiwal Kultury Kresowej już 20 raz będzie gościł polskie zespoły folklorystyczne, chóry i kapele oraz indywidualnych twórców ruchu artystycznego z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Czech. Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu Litwę będą reprezentowały: Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca "Sto uśmiechów", grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka", Zespół Tańca Ludowego "Zgoda", a także Kapela Wileńska i Kapela Podwileńska. Festiwal Kultury Kresowej odbędzie się w dniach od 8 do 10 sierpnia br.
Festiwal Kultury Kresowej powstał z inicjatywy Ryszarda Soroki, który w 1988 r. założył Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie. Do udziału w pierwszym festiwalu zaproszono solistów i kapele, zespoły taneczne i chóry. Celem przedsięwzięcia było i jest pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych, popularyzowanie dorobku artystycznego zespołów kresowych, pomoc zespołom i organizacjom Polaków na Kresach w pielęgnowaniu i kontynuowaniu kultury polskiej, umożliwianie spotkań twórców i animatorów kultury, wymiana doświadczeń.

Co roku wraz z prezentacją form scenicznych organizowane są plenery artystyczne, pokazy, kiermasze, wystawy i degustacje, odbędą się także w tym roku. Głównym akcentem 20 Festiwalu Kultury Kresowej będzie Koncert Galowy w amfiteatrze w Mrągowie w sobotę, 9 sierpnia. Poprowadzą go gawędziarze Wincuk i Ciotka Franukowa, czyli Dominik Kuziniewicz i Anna Adamowicz. Na mrągowskiej scenie wystąpią zarówno zespoły dziecięce, młodzieżowe, jak i tworzone przez osoby starsze z Kresów Wschodnich.

Podczas tegorocznego festiwalu Litwę będzie reprezentować między innymi: Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca "Sto uśmiechów", grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka" i Zespół Tańca Ludowego "Zgoda". Do Dziecięco-Młodzieżowego Zespółu Tańca "Sto uśmiechów" należą uczniowie Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie i Szkoły-Przedszkola "Źródełko". Założycielką, kierownikiem artystycznym i choreografem jest Marzena Grydź-Willems. W zespole tańczy ponad 100 osób - to dzieci i młodzież, podzielone według wieku i poziomu prezentowanych umiejętności. Celem działalności zespołu jest upowszechnianie i promowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka" działa przy Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Zespół zrzesza ponad 130 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 30 lat. Zespół prezentuje tradycyjny repertuar - folklor regionów Polski i Wileńszczyzny oraz obrazki sceniczne. Kierownikiem zespołu jest Janina Łabul.

Zespół Tańca Ludowego "Zgoda" rozpoczął swoją karierę artystyczną w 1988 r. Jego skład prawie w większości stanowiły dzieci - uczniowie Szkoły Średniej w Rudominie. Jego założycielem, kierownikiem i choreografem jest Henryk Kasperowicz.

Organizatorami jubileuszowej edycji festiwalu są: burmistrz miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.".

Na podstawie: ckit.mragowo.pl, it.mragowo.pl, mragowo.wm.pl