20-lecie Związku Prawników Polaków na Litwie


Fot. wilnoteka.lt
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna z okazji 20-lecia Związku Prawników Polaków na Litwie zorganizowana została w piątek, 29 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Temat spotkania: "Analiza prawno-porównawcza z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego w Polsce i na Litwie". Konferencję swoją obecnością zaszczyciła ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska.


Rozpoczynając spotkanie, prezes związku Grzegorz Sakson przypomniał okoliczności powstania organizacji: zebranie założycielskie odbyło się 5 października 1996 r., data rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości przypada na 8 listopada tegoż roku. Jak podkreślił, jednym z głównych celów założenia związku było udzielanie pomocy mieszkańcom Litwy narodowości polskiej w odzyskaniu ziemi. Istniała bowiem wtedy w tej kwestii dyskryminacja - nieuznawane były dokumenty własności ziemi z okresu międzywojennego II RP. Wiele osób musiało się zwracać do sądu w celu ustanowienia faktów prawnych, poszukiwać innych dokumentów - podstawowym więc celem zrzeszonych prawników było niesienie tym ludziom pomocy prawnej w ich niełatwych działaniach o odzyskanie ojcowizny.

G. Sakson wyraził zadowolenie, że związek wywiązał się z tego zadania. Podkreślił, że stało się tak też dzięki uzyskanemu z Polski dofinansowaniu - z Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", ze środków Senatu RP. Na ręce obecnej na konferencji ambasador Polski na Litwie Urszuli Doroszewskiej złożył podziękowania stronie polskiej za to tak ważne wsparcie.

Drugim ważnym celem założenia związku było podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców Wileńszczyzny, by mogli bronić swoich praw w sądach, urzędach, by czuli się pełnowartościowymi obywatelami państwa litewskiego.

Ambasador RP na Litwie U. Doroszewska powiedziała, iż działalność Związku Prawników Polaków na Litwie jest niezwykle cenna i ważna, złożyła też gratulacje z okazji 20-lecia działalności związku i podziękowania za pracę, która, jak zaznaczyła, jest nie do przecenienia.

"Myślę, że oprócz tego, że zajmujecie się państwo zwrotem ziemi, edukacją prawną mieszkańców, pomocą osobom, które tej pomocy potrzebują, tworzycie państwo środowisko prawników związanych ze sobą jednym wspólnym celem, środowisko, które wciąga młodzież, które daje młodzieży przykład, a skutkiem tego jest budowanie szerokiego środowiska inteligencji polskiej" - podkreśliła.

W programie konferencji są trzy sesje: "Analiza prawno-porównawcza", "Praktyka sądowa" i "Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów". Wśród tematów spotkania są m.in. "Zmiana nazwiska w polskim i litewskim prawie. Aspekty prawno-porównawcze", "Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie i w Polsce", "Elektroniczne postępowanie egzekucyjne. Doświadczenie Polski i Litwy", "Dialog sądowy - międzynarodowe standardy w praktyce orzeczniczej w Polsce i na Litwie", "Skarga kasacyjna w prawie polskim", "Stosowanie mediacji przymusowej na Litwie", "Rola mediacji w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi".


Uczestnikami konferencji są polscy prawnicy z Litwy oraz goście z Polski: dr Katarzyna Miksza (Uniwersytet Michała Romera w Wilnie), Andrzej Maciejewski (sędzia Sądu Najwyższego Litwy), mgr Andrzej Danowski (członek Związku Prawników Polaków na Litwie), mgr Andrzej Prokopjew (członek Związku Prawników Polaków na Litwie), dr Elżbieta Kuzborska (członek Związku Prawników Polaków na Litwie), prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku), mec. Zbigniew Pawlak (członek Krajowej Rady Radców Prawnych), mec. Michał Korwek (wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych), dr Edward Juchniewicz (Uniwersytet  Gdański, członek Związku Prawników Polaków na Litwie), dr Urszula Drozdowska (Uniwersytet w Białymstoku), mgr Jolanta Tupko-Mazur (Uniwersytet Kazimierasa Simonavičiusa, członek Związku Prawników Polaków na Litwie), mgr Joanna Rogalewska-Bielińska (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku). 

Na podstawie: inf. wł. 

Komentarze

#1 Przepraszam , ale ile razy

Przepraszam , ale ile razy nie zwracalem sie od 5 do 20 lat temu , konkretnej odpowiedzi nie odczymalem . Moze teraz inaczej.Moze kos moze pomoc ciezko chorym i inwalidom.?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.