20 listopada – liturgiczne wspomnienie wilniuka św. Rafała Kalinowskiego


Na zdjęciu: fragment obrazu św. Rafała Kalinowskiego pędzla Roberta Bluja w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie, , fot. bluj.lt
20 listopada w Kościele katolickim przypada liturgiczne wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, powstańca styczniowego, sybiraka, karmelity bosego. Jest on jedynym świętym Kościoła katolickiego, który urodził się w Wilnie. W kościele pw. Ducha Świętego w ołtarzu Miłosierdzia Bożego przechowywane są jego relikwie I stopnia. W świątyni tej mieści się również przedstawiający go obraz autorstwa wileńskiego malarza Roberta Bluja. W Niemieżu pod Wilnem działa parafia pod wezwaniem świętego oraz gimnazjum jego imienia. W bieżącym roku przypada 185. rocznica urodzin Rafała Kalinowskiego.

Św. Rafał Kalinowski urodził się 1 (13) września 1835 r. w Wilnie w rodzinie Józefy i Andrzeja Kalinowskich. 9 (21) września w kościele pw. św. Janów nadano mu na chrzcie imię Józef. Od 1843 r. pobierał naukę w działającycm przy ul. Dominikańskiej Instytucie Szlacheckim w Wilnie, który w 1850 r. ukończył na złoty medal. W tym samym roku rozpoczął studia w Hory-Horeckiej Szkole Rolniczej (obecnie Horki, Białoruś), po kilku latach zaprzestał jednak nauki na tej uczelni. Jesienią 1853 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej (od 1855 r. – Akademia) w Petersburgu, którą ukończył w 1857 roku. Z tytułem inżyniera i stopniem porucznika pracował najpierw jako wykładowca akademicki, a następnie przy budowie kolei na linii Odessa–Kursk i jako wojskowy w Brześciu Litewskim. W 1862 r. awansował do stopnia kapitana. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zrezygnował z pracy w rosyjskim wojsku w obawie przed otrzymaniem rozkazu walki przeciwko rodakom. Mimo iż był przeciwny wszczynaniu powstania styczniowego, włączył się w nie i objął stanowisko ministra wojny w litewskich władzach powstańczych. Dążył do scentralizowania oddziałów powstańczych, organizował zaopatrzenie ich w broń i żywność. W nocy z 12 na 13 marca (24/25) 1864 r. w Wilnie Kalinowskiego aresztowała policja w domu jego rodziców. Został uwięziony (w klasztorze dominikańskim) i skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Dzięki wysiłkom bliskich i znajomych karę śmierci zmieniono na 10 lat katorgi.


Trafił do Usoli i pracował w warzelni soli. Po ogłoszeniu częściowej amnestii przeniósł się do Irkucka i podjął się pracy nauczyciela domowego i korepetytora. Na zesłaniu coraz mocniej przekonywał się o swoim powołaniu zakonnym. W 1874 roku został zwolniony z wygnania. Powróciwszy do Polski, Kalinowski był wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego, późniejszego salezjanina i błogosławionego.

Zmarł w opinii świętości 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Pochowany na cmentarzu klasztoru w Czernej. 1937 r. jego szczątki zostały przeniesione do kaplicy klasztoru. 22 czerwca 1983 r. podczas mszy św. na krakowskich Błoniach beatyfikował go św. Jan Paweł II. Kanonizacji dokonał w Rzymie 17 listopada 1991 roku – w roku 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów.

Św. Rafał Kalinowski jest pierwszym karmelitą kanonizowanym po św. Janie od Krzyża.

25 listopada 2001 r. z okazji 10-lecia kanonizacji Rafała Kalinowskiego w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie został poświęcony obraz autorstwa wileńskiego malarza Roberta Bluja. Poświęcenia dokonał ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Juozas Tunaitis


Na zdjęciu: Robert Bluj przy obrazie św. Rafała Kalinowskiego, fot. bluj.lt28 kwietnia 2006 r. szkole średniej w Niemieżu w rejonie wileńskim nadano imię św. Rafała Kalinowskiego. Obecnie jest to polsko-litewsko-rosyjskie Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego. W listopadzie 2007 r. w ramach obchodów 100-lecia śmierci świętego w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie została odsłonięta poświęcona mu tablica pamiątkowa.

6 listopada 2011 r. w Niemieżu w rejonie wileńskim ówczesny metropolita wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis poświęcił pierwszy i jedyny dotychczas kościół pod wezwaniem tego świętego na Litwie. Jednym z inicjatorów budowy kościoła w Niemieżu był ks. Dariusz Stańczyk. Realizacja pomysłu trwała kilka lat. Świątynię wybudowano na wzór kościoła pw. św. Ojca Pio w Pawłowie w województwie pomorskim.

Z dniem 29 marca 2018 r. w archidiecezji wileńskiej powołana została parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Proboszczem parafii został wówczas mianowany ks. Vytautas Rudis, dotychczasowy rektor niemieskiego kościoła. Parafia należy do dziekanatu Nowej Wilejki. Przypomnijmy, działający od 2011 r. kościół w Niemieżu należał wcześniej do parafii pw. św. Teresy w Wilnie.

Na podstawie: inf. wł., pl.wikipedia.org