2013 - Rokiem Powstania Styczniowego


Przewodnicząca litewskiego parlamentu Irena Degutiene proponuje ogłosić rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. W środę w sekretariacie Sejmu Litwy został zarejestrowany odpowiedni projekt uchwały.

Za niecałe trzy lata przypada 150. rocznica powstania styczniowego. Jak wskazano w projekcie uchwały, Litwa, ogłaszając rok 2013 rokiem powstania styczniowego, chce "należycie uczcić to znaczące dla Litwinów, Polaków i Białorusinów wydarzenie historyczne". Powstanie 1863 roku jest ważną częścią historii Europy, stanowi historyczną i kulturową więź z naszymi sąsiadami - Polakami i Białorusinami. Znaczenie tego powstania w czasach radzieckich było pomniejszane i wypaczane, dlatego też zbliżający się jubileusz stworzy możliwość dokonania obiektywnej oceny tego wydarzenia".

Na podstawie: PAP, BNS