21 października 1918 roku w prasie


W czasie formowania nowego państwa polskiego jedną z najważniejszych spraw był dostęp do morza, a co za tym idzie - pytanie o Gdańsk. Jak wiemy, to zagadnienie nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięte aż do końca drugiej wojny światowej.

„Ziemia Lubelska” nr 508 z 21 października 1918 r.

W 1918 r. też obchodzono stuletnie rocznice. Ustawa hipoteczna była bardzo ważną częścią życia społecznego.

„Przegląd poranny” nr 258 z 21 października 1918 r.

Sąsiednie narody także dążą do niepodległości. Tym razem chodzi o Słowaków.

„Ziemia Lubelska” nr 508 z 21 października 1918 r.

Granice były bardzo poważnym utrudnieniem dla mieszkańców terenów pod zaborami. Zniesienie granic między zaborami było jeszcze jednym znakiem odzyskania niepodległości.

„Kurier Warszawski” nr 291 z 21 października 1918 r.

I trochę o sprawach litewskich, szczególnie w kontekście planowanej granicy między Litwą i Polską.

„Monitor Polski” nr 181 i „Kurier Warszawski” nr 291 z 21 października 1918 r.

W czasie pierwszej wojny światowej pojawiła się broń, która będzie odgrywała ważną rolę w przyszłych wojnach i konfliktach zbrojnych. Jej potencjał został zauważony od razu i publikacje na ten tematy wywoływały bardzo wielkie zainteresowanie u czytelników.

„Przegląd poranny” nr 258 z 21 października 1918 r.


Ziemia Lubelska” w tym krótkim ogłoszeniu przypomina nam o najważniejszych sprawach w naszym życiu.

Ziemia Lubelska” nr 508 z 21 października 1918 r.