29. olimpiadę polonistyczną wygrała Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. W. Syrokomli


Laureaci 29. olimpiady polonistycznej z marszałkiem Senatu RP S. Karczewskim, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie została zwyciężczynią XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Komisja sprawdzająca wytypowała 10 laureatów. Zostali oni dosłownie obsypani nagrodami. Nigdy dotąd w 29-letniej historii olimpiady polonistycznej na Litwie nie zdarzyło się, żeby zwycięzcom osobiście gratulował marszałek Senatu RP. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.„Bardzo wszystkim chciałbym podziękować. Nie wiem od kogo zacząć: od uczniów czy od nauczycieli, ale zacznę od nauczycieli, bo to nauczyciele będą później namawiać następnych uczniów, by brali udział w tym wspaniałym, ważnym i potrzebnym konkursie. To już 29. edycja. Wszystkim nauczycielom, którzy uczą języka polskiego, którzy dbają o ciągłość nauczania języka polskiego, o poziom nauczania, bardzo serdecznie dziękuję. Ale dziękuję również uczniom. Dziękuję, kochani, że zdecydowaliście się wziąć udział w tym konkursie. Dziękuję za piękne prezentacje, za piękny śpiew. Widziałem, jak wiele talentów tu, w Wilnie, rozwija się. Życzę wam, abyście swoje zainteresowania i talenty dalej rozwijali. Już osiągnęliście sukces, który jest zawsze pełniejszy wtedy, kiedy możecie dzielić się nim z innymi, więc zachęcam was do studiowania na polonistyce, abyście w przyszłości mogli uczyć następne pokolenia języka polskiego” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.Na uroczystości rozstrzygnięcia 29. Olimpiady Języka Polskiego na Litwie obecni byli i laureatom gratulowali również przedstawiciele władz litewskich: wiceminister oświaty i nauki Gražvydas Kazakevičius oraz przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša.

Sobotnią ceremonię w Gimnazjum im. Jana Pawła II poprzedziły dwudniowe zmagania na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Pierwszego dnia uczestnicy pisali rozprawki lub eseje interpretacyjne utworów literackich, drugiego zaprezentowali przed komisją wypowiedzi ustne na tematy literacki i językowy.

„Chcielibyśmy podziękować uczniom za te chwile szczerości, za refleksje, chwile prawdy, które zechcieliście przełożyć na papier, przedstawić naszemu osądowi. Bardzo cenimy własne refleksje, waszą wiedzę, sprawności językowe, oczytanie, które doprowadziły was tutaj. Tego nie da się zdobyć w ciągu kilku tygodni przed olimpiadą” – powiedziała przewodnicząca komisji doc. dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. 

W tegorocznej olimpiadzie udział wzięło 24 uczniów szkół polskich. Komisja sprawdzająca wytypowała spośród nich 10 osób, które wezmą udział w 48. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która w dniach 11–14 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Konstancinie i w Warszawie.

Złoty medal zdobyła Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Dorota nie odebrała jednak medalu, dyplomu i nagród osobiście – jako członkini Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka” już w piątek wieczorem, po eliminacjach ustnych wyjechała do Warszawy na międzynarodowy festiwal folklorystyczny. W imieniu zwyciężczyni gratulacje przyjmowała jej polonistka Grażyna Berdešiūtė-Starynina. Jak powiedziała Wilnotece, Dorota ma „wyjątkowe wyczucie literatury”, a ponadto jest osobą bardzo aktywną, zaangażowaną w działalność samorządu uczniowskiego, laureatką Małego Krzysztofa – nagrody przyznawanej przez stołeczny samorząd. Laureaci 29. Olimpiady Języka Polskiego na Litwie:

I miejsce
Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)

II miejsce
Ewa Mincevičiūtė z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)
Marieta Mikulewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Anna Jasińska)
Donat Jurewicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Łucja Czetyrkowska)

III miejsce
Konstanty Keda z Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Diana Oberlan)
Kamila Anna Herman z Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman)

Wyróżnienia:

Deiwid Gudaniec z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (nauczycielka Anna Maciulewicz)
Ewelina Grochowska z Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach (nauczycielka Halina Szturo)
Albert Bogdanowicz z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (nauczycielka Mirena Narkun)
Karina Katarzyna Januszkiewicz z Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (nauczycielka Ewa Kupcewicz).

Komisja przyznała też dodatkowo nagrody: Karolinie Kliukaitė-Limanowskiej z Gimnazjum im A. Mickiewicza za wyróżniające się przygotowanie tematu literackiego; Dianie Sylwii Kwakszys z Gimnazjum im. W. Syrokomli za wyróżniające się przygotowanie obu tematów wypowiedzi ustnej; Gabrieli Pszedniej z Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach za ciekawą pracę pisemną – interpretację fragmentu utworu Tadeusza Konwickiego „Kompleks polski”.

Na podstawie: inf. wł.