30-lecie Oddziałów Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków na Litwie


Fot. organizatorów
W niedzielę, 29 września br., o 15.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędą się obchody 30-lecia Oddziałów Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków na Litwie (OSSKPL) powstałych w latach 1988-1990. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa oryginalnych materiałów z tego okresu.

Każdego roku 3 maja, 6–13 lipca, 12 sierpnia, 17 września i 11 listopada głośno brzmi hymn narodowy z ust Polaków zamieszkałych w Wilnie i na Litwie, przekazujących z pokolenia w pokolenie myśl polską. Za tą sprawą stali i stoją ludzie w latach zaraz po 1 września 1939 roku, aż po dzień dzisiejszy, a w szczególności w latach 1988-1991 i dalej. W niniejszej Odezwie-Przesłaniu wracają się do ludzi z okresu 1988-1991, którzy wyrzekając się awansów służbowych, dóbr materialnych i narażając siebie i swoje rodziny na niebezpieczeństwo - stali jak prawdziwi bohaterowie w obronie polskości, wartości religijnych, szkolnictwa polskiego i wszystkiego tego, co polskie. Chwała Tym Ludziom!!!

W tym roku mija 30-lecie tego szlachetnego zrywu i powstania legalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie w tym i Oddziału im. Wł. Syrokomli w Wilnie - jednego największego Oddziału w Wilnie. Nie jest możliwe wymienić wszystkich działaczy, co stali i brali udział w odbudowie polskości. Będą wymienieni na jubileuszowym spotkaniu.

Patronat nad obchodami XXX-lecia obejmuje Marek Kubiak, prezes Oddziału ZPL m. Wilna

Wystąpi zespół „Tęcza” Uniwersytetu III Wieku. 

W imieniu Zespołu Organizacyjno-Programowego: Jan Andrzejewski - przewodniczący, Danuta Nazarenko-Lipska i Romuald Zajkowski.

30-lecie Oddziałów Społeczno-Kulturalnych Stowarzyszeń Polaków na Litwie
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
29 września br.,  godz. 15.00

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji 

Data: 
29.09.2018 - 15:00