31. „Maj nad Wilią” – na Ziemi Solecznickiej


Maj nad Wilią na Ziemi Solecznickiej, fot. A. Kaliszewska
Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią", od lat będące jedną z najważniejszych polskich imprez literackich na Litwie, ostatnio wędrują nie tylko po kalendarzu, ale i po Wileńszczyźnie. 31. edycję tego festiwalu zorganizowano na Ziemi Solecznickiej - w Ejszyszkach. Tym razem „maj” wypadł w czerwcu, a miejsce Wilii zajęła Wersoka…Spotkania poetyckie literatów polskich z całego świata "Maj nad Wilią" zainicjował na początku lat 90-tych wileński poeta Romuald Mieczkowski (dziś mieszkający w Warszawie). Festiwal szybko wyrósł poza ramy poezji, stając się imprezą kulturalno-społeczną, a jego uczestnicy nie tylko poznawali Wilno i Wileńszczyznę, a nawet Litwę, ale też tworzyli i prezentowali swoją twórczość, dzielili się swoim doświadczeniem i dyskutowali nie tylko o literaturze, ale też historii czy filmie. W tym roku także nie zabrakło spotkań z poetami, pisarzami, twórcami filmowymi, dziennikarzami. Prezentowano filmy z festiwalu "Emigra", zwiedzano bogatą w polskie dziedzictwo kulturowe Ziemię Solecznicką. Tradycyjnie czytano poezję pod pomnikiem Wieszcza, ale tym razem nie w Wilnie, tylko w Solecznikach!

Szerzej o festiwalu opowiadamy w naszej relacji filmowej.