401 tys. euro dla stołecznego sektora kultury


Fot. Wilnoteka.lt
Stołeczny samorząd rozdzielił 401 tys. euro dla organizacji kulturalnych, które poniosły straty z powodu pandemii koronawirusa. Dzięki wsparciu miasta będą mogły zostać zrealizowane 222 projekty.Na dwa otwarte konkursy napłynęły 554 prośby o dofinansowanie. Połowa z nich została rozpatrzona pozytywnie.

„Przyznanie finansowania ma ożywić sektor kultury i zapewnić ciągłość działalności kulturalnej w Wilnie. Dziś jesteśmy szczęśliwi, mogąc podziękować instytucjom kultury i zachęcić je do dalszej działalności, co wzmocni i odrodzi kulturę w mieście, da natchnienie i wzbogaci wilnian i gości miasta” – mówi wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Konkursy były ogłoszone 22 czerwca, a podania można było składać do 1 lipca.

Na podstawie: Vilnius.lt