75 mln zł na pomoc dla Polonii i Polaków za granicą


Fot. wilnoteka.lt
Typ: 
Artykul
Senat rozdysponował 75 mln zł przeznaczonych na współpracę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą. W końcu marca Prezydium Senatu rozpatrzyło 647 ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Dotacje przyznane zostały 102 organizacjom na realizację 245 zadań. Zgodnie z przyjętą procedurą oferty zostały zaopiniowane przez Kancelarię Senatu, a następnie przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która przekazała swoją opinię Prezydium Senatu.
W tym roku do Senatu wpłynęła rekordowa ilość wniosków na realizację zadań na rzecz Polonii. Było to 680 wniosków na postulowaną kwotę 275 mln zł. Spośród tych wniosków 33 nie zostały rozpatrzone z uwagi na uchybienia formalne.

Zgodnie z przyjętymi przez Senat kierunkami opieki nad Polonią i Polakami za granicą w latach 2017-2019 wsparcie uzyskały przede wszystkim zadania z zakresu edukacji, mediów, kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, infrastruktury polonijnej oraz pomocy charytatywnej i socjalnej. W 2017 roku najwięcej środków, bo ok. 28,5 mln zł przeznaczono na realizację zadań związanych z edukacją. 

Najwięcej pieniędzy na realizację polonijnych projektów otrzymają: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" oraz Fundacja "Wolność i Demokracja". Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" uzyskało m.in. wsparcie na zorganizowanie półkolonii dla dzieci polskich na Litwie (200 tys. zł.) i pobyty edukacyjno-edukacyjne "Polska mi w duszy gra" (2 791 015 zł), remonty: Gimnazjum w Mickunach (400 tys. zł), Gimnazjum im. St. Kostki w Podbrzeziu (400 tys. zł), Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (477 604 zł), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (350 tys. zł), Gimnazjum w Połukniu (450 tys. zł), budynku byłej Szkoły Podstawowej w Płacieniszkach (103 627 zł). 

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" otrzyma m.in.  ponad 4 mln zł na program wspierania mediów polskich na Wschodzie oraz 846 266 zł na realizację na Litwie projektów "Bon pierwszaka" i "Bon maturzysty".

Obecnie organizacje pozarządowe informowane są szczegółowo o wyniku rozpatrzenia ofert, następnie zostaną podpisane umowy z beneficjentami.

Na stronie internetowej Senatu znajduje się szczegółowy wykaz dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Na podstawie: senat.gov.pl, wspolnotapolska.org.pl

Komentarze

#1 Kremlowscy grandziarze i ich

Kremlowscy grandziarze i ich pachołki uważają , że Kremlin pozbył się już wszystkich mniejszosci na Krymie . Otoż nie - jest wielu rdzennych mieszkańców- Tatarów i tych , którzy powrócili spośród Tatarów ; ciekawe co na to także Stowarzyszenie Polaków na Krymie, że jakiś grandziarz twierdzi, ich tam nie ma. KRYM NIE MOŻE BYĆ MOSKIEWSKI. Moze być autonomią w ramach Ukrainy.

#2 Haaaaaaaaaaaaaaaa- oto poziom

Haaaaaaaaaaaaaaaa- oto poziom dyskusji z tym grandziarzem poniżej- 4-letni Antoś mówi na takich -,, ale buła,,

#3 Jest nadzieja , że Amerykanie

Jest nadzieja , że Amerykanie sprowadzą wreszcie kremlowskich grandziarzy we włąściwe dla nich miejsce - czyli muszą wycofać się z zaanektownych terenów t.j. Krymu , Doniecka i Ługańska

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.