794 tysięcy litów dla niepełnosprawnych rejonu wileńskiego


Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, fot. B. Naniewicz
Już niedługo realizowany będzie projekt „Modernizacja i rozwój Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Samorząd Rejonu Wileńskiego przy wsparciu Unii Europejskiej. Wartość inwestycji opiewa na ponad 794 tysięcy litów, w tym prawie 120 tysięcy przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Obecnie ośrodek może świadczyć usługi zaledwie 20 osobom jednocześnie, po modernizacji placówki liczba ta wzrośnie do 60. Ponadto placówka boryka się z problemem braku pomieszczeń do poszczególnych zajęć. Dzięki rozbudowie będzie możliwe rozszerzenie zakresu oferowanych przez nią usług.

Firma, która wygrała przetarg, prowadzi obecnie prace nad projektem modernizacji. Plan działań ma zostać opracowany do końca kwietnia bieżącego roku.
Budżet projektu pozwoli m.in. na ocieplenie budynku, postawienie przybudówki, uporządkowanie terenu, a także zakup mebli i dodatkowego wyposażenia.

Dzięki działalności Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych udało się pomóc wielu jego podopiecznym w znalezieniu pracy i integrowaniu się ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Na podstawie: Inf.wł.