Abp Światosław Szewczuk ponownie zawierzył Ukrainę Matce Bożej


Na zdjęciu: abp Światosław Szewczuk, fot. ugcc.ua
„Pod opieką Najświętszej Maryi Panny Ukraina zmierza do zwycięstwa” – w sobotę, 25 marca, powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), abp Światosław Szewczuk w pierwszą rocznicę poświęcenia przez papieża Franciszka Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zauważył, że po tym akcie poświęcenia rozpoczęło się wyzwolenie ziem ukraińskich spod okupacji rosyjskiej. Abp S. Szewczuk przewodniczył liturgii za ofiary wojny i o pokój na Ukrainie w katedrze Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił znaczenie ponownego zawierzenia narodu ukraińskiego Matce Bożej.

„Pod opieką Najświętszej Maryi Panny Ukraina zmierza do zwycięstwa” – zapewnił.

Przypomniał, że przed rokiem papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten gest – dodał – został wypełniony zgodnie z objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, gdzie ostrzegała przed zagrożeniem, jakie stwarza Rosja dla świata i prosiła o modlitwę o nawrócenie Rosji.

Zdaniem zwierzchnika UKGK, jednym ze sposobów powstrzymania zła, które zatruwa cały świat, jest poświęcenie kraju-agresora Niepokalanemu Sercu Maryi.

„W tym dniu Ojciec Święty poświęcił również Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi, abyśmy my, Ukraińcy, odczuwali nad sobą Jej niebiańską matczyną osłonę. Abyśmy mieli pewność, że nasza Matka Niebieska cierpi, modli się i walczy z nami” – powiedział abp Światosław Szewczuk.

Zauważył, że po tym akcie poświęcenia w ubiegłym roku rozpoczęło się wyzwolenie ziem ukraińskich spod okupacji rosyjskiej.

„Ale tak wiele naszych ziem wciąż czeka na wolność” – przypomniał hierarcha. Dodał, że dlatego papież wezwał do ponowienia tego poświęcenia i pójścia naprzód, by pokonać zło, idąc ku życiu.

„Dziś odczuwamy, że Najświętsza Maryja Panna jest pośród nas. Jej Niepokalanemu Sercu ponownie poświęcamy nasz od dawna cierpiący naród ukraiński” – stwierdził zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Przypomnijmy, we środę, 22 marca, podczas spotkania z wiernymi papież Franciszek ponownie wezwał do modlitwy za udręczoną Ukrainę, która nadal bardzo cierpi z powodu rosyjskiej agresji i nieprzerwanych ataków.

„Nasze myśli kierują się ku 25 marca ubiegłego roku, kiedy to w łączności ze wszystkimi biskupami świata Kościół i ludzkość, a zwłaszcza Rosja i Ukraina, zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie ustawajmy w zawierzaniu sprawy pokoju Królowej Pokoju. Dlatego pragnę zaprosić każdego wiernego i każdą wspólnotę, a zwłaszcza grupy modlitewne, do odnowienia każdego 25 marca aktu poświęcenia się Matce Bożej, aby Ona, która jest Matką, zachowała nas wszystkich w jedności i pokoju” – powiedział we środę papież Franciszek.

Przypomnijmy również, że przed rokiem 25 marca Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp S. Szewczuk w łączności z papieżem w obecności biskupów swego Kościoła dokonał poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w narodowym sanktuarium maryjnym w Zarwanicy .

Na podstawie: KAI, vaticannews.va