Absolwenci UwB odebrali dyplomy


Fot. Wilnoteka.lt
Ukończenie studiów to ważny moment w życiu. Cieszymy się zatem, że mogliśmy towarzyszyć absolwentom wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku w wyjątkowej dla nich chwili - 48 osób odebrało dzisiaj dyplomy licencjackie i magisterskie. Wszyscy miło wspominali czas nauki i cieszyli się, że mimo trudności, dzięki wsparciu wykładowców i ciężkiej pracy, udało się skończyć studia.
 

Absolwenci wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku zakończyli pewien etap swojej edukacji. Dzisiaj w samo południe zebrali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie uroczyście wręczono im dyplomy. W tym roku studia na UwB ukończyła ósma promocja studentów studiów licencjackich i druga promocja absolwentów studiów magisterskich. W sumie grupa osób, które odebrały dyplomy, składała się z 48 osób. 27 absolwentów otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich z ekonomii, a 9 studiów licencjackich z informatyki. 9 osób ukończyło studia magisterskie na kierunku ekonomia.

10 lat temu Uniwersytet w Białymstoku podjął decyzję o otwarciu swojej filii w Wilnie. Był to odważny krok. Do dzisiaj Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną polską uczelnią wyższą, która rekrutuje i kształci studentów poza granicami kraju. Wydziału Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie ciągle się rozwija. Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad zmianą programów studiów na ekonomii i informatyce. Od roku akademickiego 2018/19 program studiów będzie bardziej praktyczny. Studenci w czasie studiów licencjackich będą odbywać aż 3 miesiące praktyk. Zmieni się też nieco profil kształcenia. Powstaną dwie nowe specjalności na kierunku ekonomia. Będzie to logistyka oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Podobne zmiany czekają informatykę. Przyszli studenci będą mieli więcej zajęć praktycznych w formie laboratoriów i ćwiczeń. Do programu studiów dodane zostaną przedmioty takie jak informatyka tworzenia aplikacji mobilnych czy odkrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych.

Na europeistyce praktyczny profil studiów realizowany jest od samego początku istnienia tego kierunku na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci europeistyki mają szansę realizować praktyki w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Sejmie czy Samorządzie Miasta Wilna.

Obecnie trwają wstępne rozmowy na temat przyznania stałej siedziby wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Niestety nie ma jeszcze konkretnych ustaleń, ale jest dobra wola - zarówno ze strony litewskiej, jak i polskiej. 

 
 
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz