Aby w szkołach było bezpieczniej


Ludwinowska Szkoła Podstawowa, Wilno, fot. sopoopole.cba.pl
Rozpoczęto realizację polskiego programu dla szkół "Szkoła bez przemocy na Litwie". W Samorządzie Rejonu Wileńskiego trwają też prace nad zintensyfikowaniem działań w ramach prewencji nieuczęszczania młodzieży do szkoły oraz zwalczania nałogów. Wszystko po to, by w szkołach było bezpiecznie.
"Szkoła bez przemocy na Litwie" to pilotażowy projekt polskiego programu "Szkoła bez przemocy". W Polsce działa on z powodzeniem już od ponad czterech lat. Radio "Znad Wilii" rozpoczęło realizację projektu w styczniu 2011 roku dzięki Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Celem projektu jest dostarczenie szkołom praktycznych narzędzi do budowy systemu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole, zarówno fizycznej i psychicznej. 

Partnerem projektu "Szkoła bez przemocy na Litwie" jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wilnie oraz Fundacja Małego Księcia.

O przeciwdziałaniu przemocy i agresji można się dowiedzieć więcej, słuchając popołudniowej audycji "Świat Małego Księcia" na antenie Radia "Znad Wilii" w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Problem bezpieczeństwa w szkołach jest wciąż aktualnym tematem. Zainteresowanie problemem przejawia również Samorząd Rejonu Wileńskiego. Ostatnio odbyło się spotkanie specjalistów ds. niepełnoletnich z wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Ritą Tamašunienė. Nawoływała ona do dzielenia się informacjami, wspólnego poszukiwania rozwiązań, stałego udoskonalania działalności prewencyjnej.

Obecni na spotkaniu omówili plan działań na bieżący rok. Priorytetem będzie organizacja wykładów, dyskusji, seminariów dla uczniów i ich rodziców. Poparto ideę, by w działalność prewencyjną aktywnie angażować rodziców, całą społeczność szkolną, a na podobne spotkania zapraszać także przedstawicieli policji, gmin i przede wszystkim wspólnie organizować akcje i przedsięwzięcia prewencyjne.

Podczas spotkania podkreślano, że poprawie uległa współpraca z policją: specjaliści reagują operatywnie, informują o zmianach, poszukują nowych możliwości współpracy. 

Obecny rok, 2011, z inicjatywy Litewskiego Stowarzyszenia Kierowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych został ogłoszony na Litwie Rokiem Rodziców. Celem akcji jest rozwój współpracy między rodzicami, placówkami szkolnymi i specjalistami w poradniach oraz troska o kształcenie i wychowanie dzieci.

Na podstawie: znadwilii.lt, inf.wł.