Aktywne samorządy uczniowskie - warsztaty dla uczniów polskich szkół


Fot. wilnoteka.lt
W dniach 13-14 grudnia br. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" organizuje warsztaty dla uczniów poslkich szkół "Aktywne samorządy uczniowskie", które odbędą się w biurze Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych (SPPO) Fundacji Małego Księcia przy ul. Visų Šventųjų 5 w Wilnie.
Celem warsztatów jest:
- aktywizacja uczniów szkół polskich na Litwie,
- kształtowanie umiejętności liderskich,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz kreowanie inicjatyw. 

Warsztaty przewidziane są dla 20 uczniów i uczennic z 4 polskich szkół na Litwie w wieku od 16 do18 lat. Warsztaty poprowadzą szkoleniowcy z warszawskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Organizator - Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" - pokrywa koszty obiadu i kawy oraz ewentualne koszty dojazdu uczestników, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy pod adresem: edukacja@pol.org.pl, info@polskaszkola.lt lub kontakt telefoniczny pod numerem: +370 625 60 465.

Data: 
13.12.2012 (Impreza całodniowa) - 14.12.2012 (Impreza całodniowa)