Alicja Klimaszewska nominowana w konkursie "Strażnik Dziedzictwa Narodowego"


Alicja Klimaszewska, fot. wilnoteka.lt
Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, została nominowana do Nagrody i Tytułu Strażnika Dziedzictwa Narodowego w kategorii "Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”.
29 września 2015 r., w Senacie RP odbędzie się ceremonia wręczenia nagród w trzeciej edycji konkursu o nagrodę i tytuł "Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej" Custos Monumentorum Rei Publice. Tym tytułem uhonorowane są osoby oraz instytucje mające szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Alicja Maria Klimaszewska jest wilnianką. Urodziła się 23 stycznia 1936 r. Jest absolwentką przeżywającej obecnie trudny okres Szkoły Średniej nr 5, jedynej po II wojnie światowej wileńskiej placówki oświatowej z polskim językiem nauczania. W 1956 roku ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, w 1960, zaocznie, Instytut Pedagogiczny w Wilnie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach Wileńszczyzny i Wilna, a także w księgarniach polskich.

Z inicjatywy Jerzego Waldorffa wspólnie z Haliną Jotkiałło, Olgierdem Korzenieckim i Jerzym Surwiło założyła Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, którego jest od 1990 roku prezesem. Działalność komitetu, to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja. W ciągu ponad 20 lat działalności staraniem komitetu zostało odnowionych ponad 50 pomników, wzniesiono też 4 nowe. 

Za swoją działalność społeczną Alicja Klimaszewska w 2002 roku odznaczona została przez ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego RP odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2014 roku przez Fundację Kronenberga Nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

Konkurs o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ustanowiony został przez marszałka Bogdana Borusewicza w 2013 roku. Celem konkursu jest uhonorowanie osób oraz instytucji w kraju i za granicą, które w szczególny sposób przyczyniają się do zachowania i utrwalania naszej spuścizny narodowej i kulturowego dziedzictwa. W tegorocznej edycji konkursu oprócz senatorów kandydatury do nagrody mogły zgłaszać także organizacje, fundacje oraz instytucje działające na rzecz opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym, jego rewaloryzacji lub upowszechniania.

Na podstawie: senat.gov.pl, plwikipedia.org