Alicja Klimaszewska uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP


Uroczystość wręczenia Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fot. mkidn.gov.pl/Danuta Matloch
Alicja Klimaszewska, prezes honorowy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą została laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia te są przyznawane wybitnym twórcom i animatorom kultury od 1997 roku w 16 kategoriach. Tegoroczna gala ich wręczenia odbyła się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Alicja Klimaszewska nie mogła niestety uczestniczyć w uroczystości – nagroda zostanie jej wręczona w Wilnie.
Alicja Maria Klimaszewska, współzałożycielka i wieloletnia prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą została odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą.

Alicja Klimaszewska jest wilnianką. Urodziła się 23 stycznia 1936 r. Jest absolwentką Szkoły Średniej nr 5. W 1956 roku ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, w 1960, zaocznie, Instytut Pedagogiczny w Wilnie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach Wileńszczyzny i Wilna, a także w księgarniach polskich. 

Z inicjatywy Jerzego Waldorffa w 1990 r. wspólnie z Haliną Jotkiałło, Olgierdem Korzenieckim i Jerzym Surwiłą założyła Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Działalność komitetu to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja.

Za swoją działalność społeczną Alicja Klimaszewska w 2002 roku odznaczona została przez ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego RP odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2014 roku przez Fundację Kronenberga Nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Jest również laureatką Tytułu Strażnika Dziedzictwa Narodowego i Nagrody św. Krzysztofa, przyznawanej przez Samorząd Miasta Wilna.

Nagrody ministra kultury są przyznawane w kilkunastu kategoriach, obejmujących między innymi teatr, muzykę, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa kulturalnego. Laureaci otrzymują statuetki i gratyfikacje pieniężne.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, otwierając tegoroczną galę, podkreślił, że ma ona wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą setną rocznicę powstania resortu kultury.

W kategorii teatr statuetkę otrzymał Wiesław Komasa, za film – Marian Dziędziel. Ryszard Peryt to laureat w kategorii muzyka. W dziedzinie literatury nagrody zdobyli Elżbieta Cherezińska i Bronisław Wildstein. Wyróżnienie za prace w sferze sztuk wizualnych odebrał Piotr Bernatowicz. Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak zostali docenieni w kategorii architektura, Jacek Umiński – w kategorii taniec, a Marta Walczak-Stasiowska za twórczość ludową. Katarzynę Popową-Zydroń uhonorowano za działalność w obszarze edukacji artystycznej. Za upowszechnianie kultury statuetki otrzymali Emilian Kamiński i Alicja Helman, a Jakub Różalski w kategorii kultura cyfrowa. Za ochronę dziedzictwa kulturowego uhonorowany został prof. Andrzej Szczerski, a także twórcy kanału na YouTube „Historia bez cenzury”. Za ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą oprócz Alicji Klimaszewskiej został odznaczony Pierre C. Zaleski. 

Podczas gali wręczono także nagrodę im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią” za książkę historyczną. Uhonorowano nią książkę Bohdana Urbankowskiego „Źródła”. Mecenasem kultury 2018 został PKN Orlen. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymał aktor, reżyser i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert

Na podstawie: mkidn.gov.pl, rossa.lt, IAR