Alwida Bajor odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej


Fot. Facebook
Alwida Bajor – polska publicystka, dziennikarka, pisarka, tłumaczka oraz autorka scenariuszy teatralnych – została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie wręczyła Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.
Alwida Antonina Bajor
to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej kultury powojennego Wilna. W 1965 r. ukończyła studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Jeszcze w czasie studiów, w 1964 r., podjęła pracę w redakcji dziennika „Czerwony Sztandar”, który od 1991 r. nosi nazwę „Kurier Wileński”. Z gazetą związana była do 2000 r. Przez 20 lat, od 1980 r. pełniła funkcję kierownika Działu Literatury i Sztuki. Współpracowała również z innymi redakcjami. W latach 1991–1994 była redaktorką polskojęzycznych audycji i słuchowisk stacji radiowej Vilniaus varpas (Dzwon Wileński). Jest autorką ponad 2 tys. publikacji, m.in. w takich czasopismach, jak: „Kinas”, „Kwartalnik Filmowy”, „Zesłaniec”, „Spotkania Lwowskie”, „Magazyn Wileński”, „Veidas” oraz w polskich i japońskich pismach akademickich.

Alwida Bajor nierozłącznie związana jest z teatrem. Jest nie tylko cenioną autorką recenzji teatralnych, ale także scenariuszy sztuk dla Teatru Polskiego w Wilnie, Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie i Teatru Polskiego w Moskwie. To właśnie dzięki niej powstały takie spektakle jak: „Chochochochochopin”, „Mój Anioł Lewy – Mój Anioł Prawy”, „Żołnierz z ducha ZIUK! czyli opowieść o marszałku Józefie Piłsudskim”. 

Wśród książek jej autorstwa warto wymienić: „Virsmas. Rozmowy z Jonasem Vaitkusem”, „Piorun, Jezioro Czerwone”, „Druskieniki i okolice”, „Mickiewicza młodości kraje”, album „Polskie Studio Teatralne w Wilnie 1960–2010”, „Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza” czy „Otwarła się nadwilejska góra”. 

Jej działalność literacka została nagrodzona m.in. poprzez przyznanie jej Nagrody Literackiej im. Czesława Miłosza (1992) oraz Nagrody im. Witolda Hulewicza (2007).

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej to cywilne polskie odznaczenie państwowe, nadawane cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Na podstawie: Facebooka/ambasada RP w Wilnie, wilno.tvp.pl