Andrzej Duda o polskiej polityce zagranicznej


Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
W czwartek 11 stycznia prezydent Andrzej Duda spotkał się z dyplomatami akredytowanymi w Polsce. W czasie noworocznego spotkania korpusu dyplomatycznego wygłosił przemówienie programowe dotyczące polityki zagranicznej w 2018 roku. Mówił m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.


Prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, że 2018 rok jest wyjątkowy z uwagi na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Chciałbym, żeby w sferze międzynarodowej wybrzmiało przesłanie 100-lecia odzyskania niepodległości: niepodległa Polska jest wartościową częścią Europy Środkowej, a suwerenna i dostatnia Europa Środkowa jest wartościową częścią wspólnej Europy i świata” – powiedział prezydent. Wyraził nadizeję, że „dyskusja o przyszłości wspólnej Europy, która z pewnością nabierze wigoru w 2018 roku, za punkt wyjścia obrała polskie i środkowoeuropejskie doświadczenie i płynącą z niego mądrość”.

Andrzej Duda mówił o konieczności reintegracji Unii Europejskiej, która „powinna przebiegać na podstawie zasad jedności, solidarności i równości wszystkich państw członkowskich Unii”. Jego zdaniem „silna Wspólnota wymaga też redefinicji globalnej pozycji Europy, która musi uwzględniać efektywne rozwiązywanie wyzwań takich jak kryzys migracyjny czy niestabilność walutowa euro”.

Na wiązując do Brexitu, prezydent wyraził stanowisko, że Unia Europejska powinna otworzyć sie na nowe kraje członkowskie. „Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz jedności europejskiej bez podziału na lepszych i gorszych, bez reglamentowania prawa głosu” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do kwestii rozpoczynającego się się właśnie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz pogłębienia współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił również wagę współpracy międzynarodowej dla bezpieczeństwa. „ Zależy nam na kontynuacji militarnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance, jako realnego wzmocnienia naszego potencjału odstraszania i obrony” – zadeklarował. Przy tej okazji podziękował wojskom sojuszniczym NATO, które od ubiegłego roku wzmacniają wschodnią flankę.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Andrzej Duda zapowiedział wizyty w największych ośrodkach polonijnych w Polsce. Weźmie tam udział w rocznicowych uroczystościach. Prezydent podkreślił, że Polonia to jedna z wizytówek kraju za granicą. „Jestem dumny, że Polacy mieszkający za granicą aktywnie manifestują przywiązanie do swojej Ojczyzny, do polskiego języka i polskiej kultury. Cieszę się również, że z sukcesem uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym a także i politycznym krajów, które wybrali na swoją drugą Ojczyznę, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju” – powiedział polski prezydent.

Andrzej Duda zaapelował także do przedstawicieli Polonii, aby organizowali własne obchody oraz do dyplomatów z całego świata o życzliwość i wsparcie tych inicjatyw.  

Noworoczne spotkania z korpusem dyplomatycznym są organizowane tradycyjnie na początku stycznia każdego roku. W tegorocznym spotakniu odbywającym się w Pałacu Prezydenckim wzięło udział ponad 150 ambasadorów i przedstawicieli placówek dyplomatycznych działających na terenie całej Polski.


Na podstawie: IAR, prezydent.pl