Andrzej Duda zdecydował się złożyć projekt zmiany ustawy aborcyjnej


Prezydent Polski Andrzej Duda, fot. prezydent.pl
Prezydent Polski Andrzej Duda wydał dziś oświadczenie, w którym deklaruje, że złożył do Sejmu projekt noweli o planowaniu rodziny. Zmiany te mają zagwarantować, że w prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży. Prezydent obiecał też pomoc dla rodziców osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że wydany ostatnio wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał w Polsce fale protestów.

„Zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu noweli ustawy o planowaniu rodziny, który uwzględniając wskazania Trybunału Konstytucyjnego, przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki przywracającej możliwość przerwania ciąży jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych” – oświadczył dziś prezydent Polski Andrzej Duda.

Podkreślił, że osobiście podziela pogląd, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją.

„Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie. Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować – na dzieci pełno- i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa. Wynika to wprost z Konstytucji – art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” – stwierdził prezydent.

Jednocześnie dodał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego doprowadził jednak również do sytuacji, w której niemożliwa stała się aborcja w sytuacji wystąpienia tzw. wad letalnych płodu, w której wiadomo, że dziecko i tak nie będzie w stanie żyć po porodzie.

„To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką” – podkreślił Duda. Zaznaczył, że rozumie kobiety i ich obawy wynikające z tej sytuacji.

„W ostatnich dniach z wieloma z nich na ten temat rozmawiałem, a także z licznymi ekspertami, lekarzami i prawnikami. Po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – poinformował Duda.

Jak zaznaczył, „uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”.

Prezydent podkreślił, że po uchwaleniu tej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka.

Jak dodał, oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

„Liczę na szeroki konsensus polityczny w tej sprawie, zwłaszcza że poparcie dla podobnego rozwiązania prawnego deklarowali publicznie przedstawiciele różnych partii politycznych – zarówno ze Zjednoczonej Prawicy, jaki i opozycji” – oświadczył prezydent.

Dodał, że „takie rozwiązanie popiera też większość Polaków”.

Duda podkreślił, że niezależnie od zmian prawnych należy objąć szczególną opieką rodziny oraz matki samotnie wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.
„Urodzenie i wychowanie dziecka z niepełnosprawnością jest wielkim aktem rodzicielskiej miłości ze strony każdej matki, każdego rodzica. Państwo nie może zostawiać takich osób samych. Musi udzielać im szerokiego wsparcia” – oświadczył.

Zadeklarował, że będzie „domagał się od rządu i parlamentu znalezienia dodatkowych środków na zapewnienie takim osobom pomocy o charakterze finansowym, medycznym, psychologicznym oraz prawnym”.

Prezydent zaapelował również do „wszystkich polityków, osób publicznych, a także milionów Polaków o wzajemny szacunek dla swoich poglądów oraz obniżenie społecznych emocji”.

„Różnimy się i będziemy się różnić, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać” – zaznaczył.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają w Polsce od zeszłego czwartku. W piątek ma się rozpocząć organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet marsz „Na Warszawę”. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis dopuszczający – na mocy ustawy z 1993 r. – aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Na podstawie: PAP