Antysemita nie będzie miał ulicy w Wilnie?


Fot. vilnius.lt
W stołecznym samorządzie toczy się dyskusja w sprawie zmiany nazwy ulicy Kazysa Škirpy znajdującej się w centrum miasta, u podnóża Góry Zamkowej. Kazys Škirpa jest postacią kontrowersyjną: był zasłużonym wojskowym i dyplomatą okresu międzywojennego, ale jednocześnie antysemitą, który miał pośredni udział w holokauście. Rada Miasta w pierwszym czytaniu zaaprobowała zmianę nazwy ulicy na Trispalvės (Trójkolorowa). Ostateczna decyzja ma zapaść podczas kolejnego posiedzenia, za dwa tygodnie.

Dyskusje nad zmianą nazwy ulicy trwają od czterech lat. Apelowała o to m.in. wspólnota żydowska. W internetowym sondażu 70 proc. respondentów opowiedziało się za zmianą nazwy.

Kazys Škirpa miał plan pozbycia się litewskich obywateli narodowości żydowskiej, rozprawienia się z nimi przy pierwszej lepszej okazji. Oczywiste jest, że ktoś, kto podżegał do nienawiści, przyczynił się do holokaustu, nie może być honorowany w Wilnie” – powiedział dziennikarzom mer Wilna Remigijus Šimašius.

Mer podkreślił też, że podpisana przez partie współrządzące w stolicy umowa koalicyjna „wyklucza możliwość czczenia osób, które kolaborowały z reżimem totalitarnym pośrednio bądź bezpośrednio”.

Projekt przemianowania ulicy K. Škirpy zgłosiła frakcja Partii Wolności w stołecznej Radzie, do której należy również mer. „Inicjatywa zmiany nazwy ulicy na Trispalvės zrodziła się nieprzypadkowo: we współczesnym Wilnie nie ma miejsca na antysemityzm. Proponujemy naprawić błąd polityczny popełniony jeszcze w 1998 roku, kiedy ulicy tej nadano imię Kazysa Škirpy. Dla części mieszkańców miasta jest nie do przyjęcia, że ulica nosi imię kontrowersyjnego działacza politycznego. Niejednokrotnie pojawiały się negatywne opinie na ten temat również w mediach zagranicznych” – powiedział inicjator projektu radny Renaldas Vaisbrodas.

Nazwa „Trispalvės” jest proponowana nieprzypadkowo. Nawiązuje do wydarzenia, w którym K. Škirpa uczestniczył: 1 stycznia 1919 roku wraz z grupą litewskich ochotników po raz pierwszy wywiesił on trójkolorową flagę na baszcie Giedymina.

Projekt zmiany nazwy ulicy poparło 27 radnych, w tym członkowie frakcji Partii Wolności oraz frakcji AWPL-ZChR i Aliansu Rosjan. Przeciwko głosowało 11 radnych: członkowie frakcji Artūrasa Zuokasa i „Chłopi”. Większość konserwatystów wstrzymało się od głosu.

Ostateczną decyzję w sprawie zmiany nazwy ulicy Rada Wilna podejmie 24 lipca.

Kazys Škirpa, litewski wojskowy i dyplomata, w 1918 r. był jednym z twórców niepodległej Litwy. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Polską w marcu 1938 roku został litewskim ambasadorem w Warszawie, następnie oficjalnym przedstawicielem Litwy w Berlinie.

W czerwcu 1941 roku założony przez niego Litewski Front Aktywistów wywołał antybolszewickie powstanie na Litwie, w trakcie którego doszło do mordu ludności żydowskiej. W pismach i odezwach Škirpy jako lidera Frontu było wiele wątków antysemickich, które – w ocenie wielu historyków – doprowadziły do holokaustu na Litwie.

Na podstawie: vilnius.lt, 15min.lt