Apel XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago


Logo zjazdu, fot. zjazdchicago2012.com