Apolonia Skakowska mianowana do nagrody państwowej


Apolonia Skakowska, fot. Facebook.com
Ministerstwo Kultury Litwy wytypowało kandydatów do rządowej nagrody w dziedzinie kultury i sztuki. Na liście znalazło się 40 osób – znani litewscy reżyserzy filmowi i teatralni, aktorzy, choreografowie, poeci i działacze społeczni. Wśród nominowanych jest też prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska.

Co roku nagrody są przyznawane nie więcej niż 12 osobom. Po tym, jak komisja konkursowa wyłoni finalistów z 40 kandydatów, Ministerstwo Kultury Litwy przedstawi ostateczną listę do zaaprobowania przez rząd. Nazwiska laureatów poznamy przed 30 stycznia 2020 roku. 

Nagroda jest wyrazem uznania i zachęty do dalszej twórczości dla osób zasłużonych dla kultury i sztuki Litwy, w tym Litwinów mieszkających i tworzących za granicą.

Rządowa nagroda w dziedzinie kultury i sztuki jest przyznawana od 1997 roku. Jej wysokość to około 10 tys. euro. W wypadku, gdy premię otrzymuje jakiś zespół, cała kwota jest dzielona po równo na wszystkich członków zespołu.

Apolonia Skakowska jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Od 1993 roku prowadzi Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki. Centrum jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych: Festiwalu „Pieśń znad Wilii”, Festiwalu Dzieci i Młodzieży Muzycznie Uzdolnionej, wystaw, konkursów i wieczorków poetycko-muzycznych, spotkań moniuszkowskich i wigilijnych, itp. Centrum było i jest organizatorem wyjazdów zespołów z Wilna i Wileńszczyzny na Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie oraz jarmarków kaziukowych na Warmii i Mazurach.

Na podstawie: lrkmlrv.lt, inf.wł.