Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów


Fot. na podstawie facebook.com
14 września 2018 r. o godz. 17.00 w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4) odbędzie się spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską pt. „Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów”.


15 września br. w Kurhausie w Połądze odbędzie się uroczystość wręczenia regaliów honorowego obywatela Połągi polskiemu historykowi sztuki o znaczeniu europejskim, badaczce historii Połągi profesor Małgorzacie Omilanowskiej. Była minister kultury i dziedzictwa narodowego RP została uhonorowana zaszczytnym tytułem za rozsławianie i promocję Połągi w kraju i za granicą, za popularyzację historii oraz dziedzictwa kulturowego tego kurortu. To wyraz uznania wobec działań prof. M. Omilanowskiej, jak również podziękowanie za przygotowanie i publikację wyjątkowego dzieła poświęconego Połądze – monografii „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów”. Publikacja w języku polskim ukazała się w 2011 roku, a już w 2014 r. ukazał się przekład na język litewski.

Prof. M. Omilanowska jest jednym z najlepszych naukowców i specjalistów w dziedzinie architektury nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przez dłuższy czas badała Połągę z czasów Tyszkiewiczowskich i jest zasłużenie uważana za najlepszą znawczynię ówczesnej historii Połągi. Dzięki wykorzystaniu bogatej dokumentacji tekstowej i fotograficznej z archiwów litewskich, polskich, francuskich, łotewskich i niemieckich, zaktualizowała zagadnienia dot. polsko-litewskiego dziedzictwa kulturowego, jak również poruszyła ważne kwestie dot. pamięci historycznej obojga narodów.

14 września, podczas spotkania z prof. Małgorzatą Omilanowską w Wilnie będzie mowa o wyjątkowej architekturze Połągi, litewskiego kurortu nad Bałtykiem, który na przełomie XIX i XX wieku był jednym z ważniejszych miejsc spotkań polskiej elity kulturalnej z trzech zaborów, Rosjan, a także litewskiej inteligencji z Kowna i Wilna. Połąga, jak wszystkie uzdrowiska świata, była miejscem, gdzie spotykały się różne kultury, języki i narody. Będzie także mowa o roli rodu Tyszkiewiczów w kształtowaniu architektury kurortu.

Ponadto, podczas spotkania gość opowie zebranym o architekturze Pomorza, Żmudzi, początkach tworzenia kąpielisk morskich nad Bałtykiem i architekturze uzdrowisk nadmorskich. Spotkanie poprowadzi dr Viltė Migonytė-Petrulienė (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), autorka pracy naukowej „Architektura uzdrowisk Litwy międzywojennej (1918-1940) w kontekście modernizacji społeczeństwa”.

Małgorzata Omilanowska urodziła się 10 kwietnia 1960 r. w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. W latach 2012–2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014–2015 – ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W 2011 r. wydała monografię „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów”; przekład na litewski ukazał się w 2014 r. W 2007 r. w roczniku Litewskiego Muzeum Sztuki zamieściła artykuł „Projekty Franza Schwechtena, Édouarda André i Stanisława Witkiewicza w Połądze”, w którym po raz pierwszy został opublikowany projekt budowy pałacu w Połądze autorstwa niemieckiego architekta F. Schwechtena, przechowywany w berlińskim archiwum. Opublikowane projekty i wykresy znacząco przysłużyły się podczas odtwarzania struktury Pałacu Tyszkiewiczów w Połądze (obecnie Muzeum Bursztynu).

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i litewskim. 
Organizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Muzeum Sztuki – Wileńska Galeria Obrazów, Fundacja Architektury.

Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów
Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4)
14 września 2018 r., godz. 17.00
Wstęp wolny
Data: 
14.09.2018 - 17:00