Artystyczno-muzyczne warsztaty dla dzieci


Fot. organizatorów
Podczas warsztatów „Artystyczna podróż w czasie. Mozaika kultur” dzieci będą otaczane przez wszelkie formy aktywności muzycznej, tanecznej oraz plastycznej. Warsztaty odbędą się 1-31 lipca, 9:00-11:00 (I, III, V) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Celem warsztatów jest w atrakcyjny sposób rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność poprzez działalność w wielu wymiarach. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy będą stymulowani do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Warsztaty zainspirują dzieci do nowych pomysłów, umiejętności i inicjatyw!

W programie:

  • wspólny taniec i śpiew (z wykorzystywaniem polskich melodii ludowych lub rytmów i pieśni z różnych kultur)
  • poznawanie różnych instrumentów (perkusyjnych, klawiszowych, strunowych, ludowych),wspólna gra na instrumentach i improwizacja muzyczna
  • aktywne słuchanie muzyki, wykorzystanie międzynarodowego e-learningowego programu Pomelody (szeroki zakres stylów muzycznych, tonacji, rytmów i pieśni z różnych kultur, muzyka z płyt i śpiewana na żywo)
  • warsztaty plastyczne - tworzenie własnych instrumentów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Tworzenie rekwizytów, dekoracji, elementów stroju scenicznego.
  • zabawy muzyczno - ruchowe

Podsumowaniem warsztatów muzyczno - artystycznych będzie koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Spotkanie muzyczne połączy elementy koncertu i pokazu instrumentów z aktywnym uczestnictwem dzieci w zabawie dźwiękami. Muzyczna podróż będzie okazją do posłuchania nowych rytmów i melodii, nauki śpiewu, tańca oraz zabawy.

Wiek uczestników - 6-9 lat.

Rejestracja rozpocznie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

Wpisowe za udział w warsztatach - 25 euro / 1 os. 

Zajęcia poprowadzą: 
Katarzyna Szydłowska - absolwentka konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych. Brała udział w wielu projektach muzycznych, między innymi: „Nieprzetarty szlak” (festiwal osób niepełnosprawnych), „Kraina muzyczna” (dla dzieci z przedszkoli integrowanych). Obecnie jest kierownikiem artystycznym chóru młodzieżowego, chóru mieszanego dorosłych oraz studium piosenki działających przy Centrum Kultury w Podbrodziu.

Irena Zacharkiewicz-Brazis - absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego, kierunek: filologia polska oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: pedagogiczny, specjalność, etnologia i filologia polska. Ukończyła 3-letnie Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów w Lublinie przy Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletna tancerka ZPiT „Wilia” oraz ZPiT UJ „Słowianki” w Krakowie. Przez wiele lat pracowała jako choreograf w zespole Pieśni i Tańca „Wilenka”. Brała udział w wielu projektach, warsztatach i seminariach międzynarodowych.


Organizator - Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Projekt dofinansowany jest przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Projekt dofinansowany jest przez Samorząd miasta Wilna.Artystyczno-muzyczne warsztaty dla dzieci
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
1-31 lipca 2020 r., 9:00-11:00
Wpisowe za udział w warsztatach - 25 euro

Data: 
01.07.2020 - 09:00 - 31.07.2020 - 11:00