AWPL odtąd działa jako Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin


Waldemar Tomaszewski, fot. wilnoteka.lt
Nazwa partii "Akcja Wyborcza Polaków na Litwie" odtąd będzie brzmiała: "Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin". Taka decyzja zapadła podczas VIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego AWPL, który wprowadził stosowne zmiany statutowe. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że rozszerzenie nazwy partii było rozważane od dłuższego czasu.
"Myślę, że jest to historyczna decyzja. Chcemy bronić podstawowej wartości, jaką jest rodzina" - podczas konferencji prasowej powiedział Waldemar Tomaszewski. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin zaznaczył, że o uzupełnieniu nazwy w partii dyskutowano od dłuższego czasu. "Wiele partii na Litwie ma w swojej nazwie słowo "chrześcijańska", ale niekoniecznie w swojej działalności kierują się one wartościami chrześcijańskimi. Nasza partia działa w kierunku chrześcijańskiej demokracji. Będziemy właściwą chrześcijańską demokracją na Litwie" - powiedział Tomaszewski.

Zjazd wybrał też władze na kolejną kadencję. Przewodniczącym partii nadal będzie Waldemar Tomaszewski, jego zastępcami - mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, posłowie Leonard Talmont, Zbigniew Jedziński i Wanda Krawczonok oraz mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Zjazd wybrał również Radę Naczelną, sekretarza odpowiedzialnego, Komisję Nadzorczą i Komisję Rewizyjną.

Pytany o udział w jesiennych wyborach parlamentarnych lider AWPL-ZChR odpowiedział, że osobiście ma zamiar kandydować do Sejmu RL. Program wyborczy, lista kandydatów w okręgach wielomandatowych oraz nazwiska kandydatów w okręgach jednomandatowych zostaną zatwierdzone i ogłoszone podczas planowanego na koniec lipca lub początek sierpnia kongresu partii. Tomaszewski zapowiedział jedynie, że na listach partii znajdą się obecni posłowie oraz kierownictwo. Jeśli chodzi o udział w wyborach parlamentarnych merów rejonów (mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza i mer rejonu wileńskiego Marię Rekść - przyp. red.), "zależy to od ich osobistej decyzji".

Na podstawie: Inf.wł. 

Komentarze

#1 Dla fałszywych krytykantów

Dla fałszywych krytykantów partii o charakterze chrześcijańskim, warto przypomnieć, że choć wszyscy jesteśmy grzeszni, ale nikt nie jest z tego powodu odrzucony i zepchnięty na margines. Polecam wypowiedź Ojca Świętego Franiciszka:

"Mężczyźni grzesznicy, kobiety grzesznice, grzeszne siostry zakonne, grzeszni biskupi i kardynałowie, Papież grzesznik... Wszyscy! Jak może być święty taki Kościół? By odpowiedzieć na to pytanie, kieruję się słowami z listu św. Pawła do chrześcijan w Efezie. Apostoł, biorąc przykład z relacji rodzinnych, stwierdza, że «Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić» (5,25-26).

To nie my sprawiamy, że Kościół jest święty, ale Bóg, Duch Święty w swej miłości! My jesteśmy Kościołem grzeszników.

Była już w dziejach pokusa, by twierdzić: Kościół to jedynie Kościół czystych, całkiem konsekwentnych, a innych trzeba oddalić. To nie jest prawda, to herezja! Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników. Nie odrzuca nas wszystkich, ponieważ przeciwnie, wszystkich powołuje. Przyjmuje ich, jest otwarty nawet na najdalszych. Wzywa wszystkich, by dali się objąć miłosierdziu, czułości i przebaczeniu Ojca, który daje wszystkim możność spotkania Go, pójścia ku świętości” – powiedział Franciszek.

#2 a czy rosjanie sie nie

a czy rosjanie sie nie obrażą, że ich nie ma w nazwie?

#3 i każdy z prawa i ten co z

i każdy z prawa i ten co z lewa, ma prawo na to co od prawa i od lewa
Pedałom wstęp wzbroniony

#4 Po zmianie nazwy partii

Po zmianie nazwy partii podjąłem -nie tylko ja-ostateczną decyzję,że więcej na nią nie będę głosował,gdyż przez to posunięcie stała się jeszcze bardziej prawicowa niż była,a w dodakku zapachło tu wpływem "wielebnych".Człowiek o poglądach lewicowo-demokratycznych i ateistycznych nie ma prawa głosować za partię prawicowo-klerykalną ,bo przeczy to jego przekonaniom i sumieniu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.