AWPL podsumowała 2015 rok


Gratulacje dla działaczy - seniorów, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Uzyskane w wyborach samorządowych w 2015 roku 8-procentowe poparcie w skali kraju - to najlepszy wynik Akcji Wyborczej Polaków na Litwie od 20 lat - uważa przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. Rok 2016 - to również rok wyborczy: jesienią odbędą się wybory parlamentarne, a wcześniej - latem - kongres wyborczy partii. Podsumowaniu 2015 roku i planom na nowy rok poświęcona była doroczna konferencja AWPL, która odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Podczas konferencji prezesi oddziałów AWPL oraz merowie złożyli sprawozdanie z działalności. W Wilnie AWPL jest w opozycji, w rejonach wileńskim i solecznickim - samodzielnie sprawuje władzę, w rejonach trockim i święciańskim jest w koalicji rządzącej. "Pracując w opozycji, radni AWPL nie mają wpływu na podejmowane przez rządzącą koalicję decyzje, ale zgłaszają swoje propozycje, na przykład - jak ostatnio - dotyczące budżetu miasta i skierowania środków na projekty infrastrukturalne oraz dotyczące zachowania dziedzictwa" - powiedziała Wanda Krawczonok, posłanka na sejm, prezes wileńskiego oddziału partii. Jak zaznaczyła, problemem najważniejszym wciąż pozostaje akredytacja szkół polskich: "Dopóki nie zostaną usłyszane postulaty Polaków dotyczące szkolnictwa, nie damy spokoju w tej sprawie". 

"Wybory wygraliśmy, szkoły zachowaliśmy, projekty zrealizowaliśmy" - tak rok 2015 podsumował mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Rejon solecznicki, jak podkreślił, wykorzystał możliwości, jakie dają unijne fundusze: w okresie finansowym 2007-2015 zrealizowanych zostało 91 projektów, a inwestycje w rozwój rejonu wyniosły 120 mln euro. Jeśli chodzi o system edukacji - wszystkie szkoły średnie z polskim językiem nauczania uzyskały status gimnazjum. 

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wymieniła przede wszystkim zrealizowane projekty dotyczące renowacji i modernizacji szkół, bo jak zaznaczyła, oświata jest dziedziną priorytetową.

Mówiąc o planach na 2016 rok, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski przypomniał, że jest to rok wyborczy i że zamiarem partii jest przekroczenie progu wyborczego i zdobycie co najmniej tylu mandatów poselskich, ile ma obecnie (AWPL ma 8-osobową frakcję w Sejmie Litwy - przyp. red.). Zaznaczył zarazem, że nowy podział na okręgi wyborcze jest szansą, by zdobyć więcej miejsc w parlamencie. Akcentował też sprawę "zachowania czystego konta" każdego z przedstawicieli AWPL będącego u władzy, a mówiąc o zagrożeniach, stwierdził, że "najbardziej niebezpieczna walka z polskością odbywa się w języku polskim".

Podczas konferencji uhonorowani zostali seniorzy - ludzi, którzy aktywnie działali w AWPL, należeli do Rady Naczelnej, zajmowali kierownicze stanowiska w samorządach, a obecnie są już na emeryturze. Ponad 50 osób otrzymało podziękowania i upominki. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli.


Konferencja AWPL odbyła się w okresie karnawałowym, dlatego jej uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Wystąpił zespół taneczny z Niemenczyna "Jutrzenka".

Na podstawie: Inf.wł.