AWPL: Podsumowania i prognozy


Waldemar Tomaszewski, fot. awpl.lt
W końcu grudnia, jak co roku, odbyła się konferencja AWPL, na której podsumowano mijający rok. Mówiono także o przyszłości: głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory samorządowe. Partia przedstawiła listy wyborcze - z ramienia AWPL o mandaty radnych zawalczy ponad 400 kandydatów.
AWPL zamierza wystawić listy wyborcze w 11 samorządach. To o cztery okręgi wyborcze więcej niż w poprzednich wyborach samorządowych. Polskie listy powinny pojawić się w rejonie malackim, trockim, w Druskiennikach i Wisagini. Rankingowanie kandydatów na listach odbędzie się w terenowych oddziałach partii. Konwent wyborczy AWPL odbędzie się 22 stycznia.

W konferencji, zamykającej mijający rok i dobiegającą końca kadencję samorządów, wzięli udział członkowie partii oraz liderzy organizacji polskich na Litwie.

„Ten rok nie był dobry dla nas, Polaków, ale również nie był dobry dla całego świata. Tragedia smoleńska, w której zginęli przedstawiciele elit polskich, przejdzie do historii jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach naszego narodu. Polska i świat zostały również dotknięte kataklizmami przyrody. Tym niemniej był to rok bardzo pracowity dla nas” - powiedział przewodniczący AWP, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

Lider partii oraz merowie samorządów, posłowie na sejm z ramienia AWPL, działacze partii w swoich przemówieniach podkreślali tegoroczne osiągnięcia. Partia czynnie uczestniczy w sprawach fundamentalnych dla Polaków na Wileńszczyźnie - walczy o prawa mniejszości, broni szkolnictwa polskiego, organizuje wiece, prowadzi aktywną działalność polityczną.

Według AWPL-owców wiele udaje się też osiągnąć na szczeblu lokalnym: renowacji poddawane są dziesiątki szkół, przedszkoli, ośrodków kultury w Wilnie i rejonach podwileńskich. Dokonuje się remontów i modernizacji wodociągów, kanalizacji, systemów ciepłownictwa i systemów energetycznych. Do realizacji wielu z tych projektów pozyskiwane są środki z funduszy UE.

Na konferencji przedstawiono program wyborczy AWPL, w którym szczegółowo nakreślono plany działalności na następną kadencję w każdej gminie.

“Nie jesteśmy populistami, nie składamy obietnic bez pokrycia. Wiemy, jakie są realia i jakie są możliwości zrealizowania naszych planów” - powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Na podstawie: "Kurier Wileński", inf.wł.