AWPL potępia działalność mera Wilna


Mer miasta Wilna Vilius Navickas ostatnio jest często krytykowany
Frakcja AWPL na wtorkowym posiedzeniu samorządu miasta Wilna, jednogłośnie opowiedziała się za wyrażeniem wotum nieufności wobec mera Wilna, Viliusa Navickasa.
Mer miasta Wilna, Vilius Navickas, członek partii Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, doczekał się ostrej krytyki ze strony AWPL. Członkowie partii zarzucają merowi, że z własnej inicjatywy wstrzymuje proces zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielom, wspólnie z rządząca koalicją podnosi ceny dzierżawy mieszkań socjalnych, ceny wody i ogrzewania. Zdaniem AWPL, mer miasta nie troszczy się o wspieranych socjalnie mieszkańców, likwiduje miejsca pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Także AWPL zarzuca merowi, że w okresie recesji gospodarczej i w niesprzyjających warunkach rynkowych inicjuje on prywatyzację należących do miasta przedsiębiorstw świadczących mieszkańcom usługi monopolistyczne i tym samym pomniejsza możliwości samorządu do świadczenia rzeczonych usług według mniejszych cen. W taki sposób, zdaniem AWPL, narusza on interesy większości mieszkańców stolicy.

Niedawno AWPL potępiło mera V. Navickasa również za wydanie zgody na przemarsz i wiec przedstawicieli mniejszości seksualnych na terytorium byłego cmentarza. "Przedstawiciel Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, mer miasta Vilius Navickas poraz kolejny pokazał, że chrześcijaństwo jest tylko w nazwie partii konserwatywnej" - swoje zdanie o V. Navickasie wyraża AWPL na swoim portalu www.awpl.lt.

Ostatnio wiele dyskusji pobudziło zdjęcie mera Wilna, na którym demonstruje on swój goły brzuch z nieprzyzwoitym napisem na nim. Ten fakt także oburzył członków AWPL, którzy wyrazili zdanie, że mer stolicy przekracza granice przyzwoistości i w taki sposób stanowi ujmę na honorze polityka państwowego.

Przyszykowano na podstawie inf. komunikatu prasowego AWPL