AWPL: Protest przeciw nowelizacji ustawy o oświacie


Jarosław Narkiewicz, fot. wilnoteka.lt
Projekt nowelizacji ustawy o oświacie, omawiany obecnie przez litewski sejm, pogarsza sytuację szkół mniejszości narodowych i zawęża możliwości używania języka ojczystego - uważają posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Przygotowują akcję protestacyjną, by swoje argumenty przedstawić prezydent Litwy.
"Opinia przedstawicieli oświaty polskiej, rosyjskiej i białoruskiej jest jednoznaczna: Instytucje oświatowe mniejszości narodowych są konkurencyjne, znane z dobrych osiągnięć i zintegrowane z życiem Litwy, a projekt ustawy o oświacie zakłada pogorszenie sytuacji oświaty mniejszości narodowych i zawęża używanie języka ojczystego" - stwierdza w wydanym oświadczeniu poseł Jarosław Narkiewicz.

W oświadczeniu przypomina, że przedstawiciele mniejszości narodowych niejednokrotnie wyrażali dezaprobatę wobec proponowanego projektu, ale nie zostali wysłuchani.

"W związku z tym 13 grudnia przed Urzędem Prezydenta Litwy przedstawiciele mniejszości narodowych organizują akcję protestacyjną, podczas której raz jeszcze przedstawimy nasze stanowisko i wyrazimy zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją oświaty mniejszości narodowych. Mamy nadzieję, że tym razem nasze argumenty zostaną wysłuchane" - czytamy w oświadczeniu.

Projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który sejm zamierza przyjąć podczas obecnej sesji, zawiera - zdaniem mniejszości - dyskryminujące założenia: stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach kraju egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

Projekt ustawy zakłada też optymalizację sieci szkół, między innymi przez zamykanie w małych miejscowościach nielicznych szkół mniejszości narodowych i pozostawienie jedynie szkół litewskich. Zdaniem społeczności polskiej, jeżeli obecny projekt ustawy o oświacie wejdzie w życie, to liczba szkół polskich na Litwie zmniejszy się o połowę. Z obecnych około 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie około 60.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii"

Komentarze

#1 Czas chyba wezwać na

Czas chyba wezwać na konsultacje ambasadora litwy w Polsce!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.