Badania terytorium Wielkiej Synagogi Wileńskiej


Wielka Synagoga Wileńska w latach I wojny światowej, fot. lt. wikipedia.org
W Wilnie ponownie ruszyły badania archeologiczne na terytorium kompleksu Wielkiej Synagogi, poinformował stołeczny samorząd. Po zakończeniu prac, między 2 a 6 września br. rozpoczną się warsztaty twórcze mające wyłonić projekty upamiętnienia tego miejsca, w planach jest też uporządkowanie okolicznego terytorium.


Prowadzone od 9 do 31 lipca br. prace mają na celu dalsze badanie resztek budynku łaźni, uściślenie obwodu Wielkiej Synagogi oraz odnalezienie ściany północno-zachodniej.

„W tym sezonie wysiłek nasz skierowany będzie na odsłonięcie jednej z mykew (basenów rytualnych) oraz oddzielenie części zewnętrznej ściany łaźni i budynków synagogi” – mówi dyrektor Izraelskiej Służby Starożytności dr Jon Seligman.

W ciągu ostatnich ośmiu lat wykopaliska archeologiczne w tym miejscu prowadzone były kilkakrotnie: w 2011 roku udało się ustalić miejsce, gdzie stała synagoga i odkryć jej dość dobrze zachowane fragmenty, w latach 2016–2017 odnaleziono kilka części łaźni publicznych należących do wspólnoty żydowskiej i ustalono miejsca dwóch mykew.

Wilnianie i goście stolicy 19 i 26 lipca będą mieli okazję, by porozmawiać z archeologami prowadzącymi wykopaliska, obejrzeć tymczasową ekspozycję znalezisk archeologicznych. 18 i 25 lipca odbędą się wycieczki z przewodnikiem nt. Wielkiej Synagogi.

W styczniu ubiegłego roku w stołecznym Ratuszu odbyła się prezentacja planów zagospodarowania terytorium byłej Wielkiej Synagogi Wileńskiej

Murowana Wielka Synagoga Wileńska wybudowana została w XVII wieku w miejscu stojącej tam wcześniej drewnianej. Z czasem wokół synagogi ukształtowało się centrum wileńskiej wspólnoty żydowskiej. W 1903 roku pomiędzy Wielką Synagogą a ulicą Žydų (Żydowską) pojawiła się biblioteka Straszuna.   

W czasie II wojny światowej Wielka Synagoga i inne obiekty zespołu uległy zniszczeniu. W latach 1955–1957 resztki budynków zrównano z ziemią. W 1964 roku w miejscu Wielkiej Synagogi wybudowano murowany gmach przedszkola.

Na podstawie: bns.lt, lt.wikipedia.org