Badania TIMSS: wyniki uczniów z Litwy powyżej średniej międzynarodowej


Prezentacja badań TIMSS w Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy, fot. smm.lt
Rezultaty najnowszych międzynarodowych testów wiadomości i umiejętności matematycznych i przyrodniczych wypadają na korzyść Litwy. 29 listopada opublikowane zostały wyniki międzynarodowego pomiaru osiągnięć czwartoklasistów i ośmioklasistów w matematyce i naukach przyrodniczych TIMSS (ang. Trends in International Mathematics and Science Study). Uczniowie z Litwy uzyskali punktację wyższą niż średnia.

"Mamy powody do radości: wyniki zarówno wśród uczniów klasy czwartej i ósmej z obydwu dziedzin - matematyki i nauk przyrodniczych - są wyższe niż średnia w skali międzynarodowej. Co więcej, wyniki uczniów klas czwartych z zakresu nauk przyrodniczych i uczniów klas ósmych z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki znacząco poprawiły się w porównaniu z wynikami badań TIMSS z 2011 r." - powiedziała p.o. ministra oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė.

Czwartoklasiści z Litwy mają podobne rezultaty, jak ich rówieśnicy w Finlandii i Danii. Z matematyki uzyskali oni 536 punktów. Dla porównania, najlepsi - uczniowie z Singapuru mają 618 punktów, Honkongu - 615 punktów, Południowej Korei - 608 punktów. Litwa zajmuje 16-18 miejsce wśród 49 państw. Z nauk przyrodniczych litewscy czwartoklasiści uzyskali 528 punktów, zajmując 20-21 miejsce wśród 47 państw. Najlepsza trójka to: Singapur (590 punktów), Południowa Korea (589 punktów), Japonia (569 punktów).

Uczniowie klas ósmych z matematyki uzyskali 511 punktów, zajmując 15-16 miejsce wśród 39 państw. Najlepsze wyniki mają ich rówieśnicy w Singapurze (621), Południowej Korei (606) i na Tajwanie (599). Podobne do litewskich osiągnięcia mają ósmoklasiści w USA, Anglii, Słowenii, na Węgrzech, w Norwegii, Izraelu, Australii.

Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych została oceniona na 519 punktów. Daje to 15. miejsce wśród 39 państw. Najwięcej punktów mają ósmoklasiści w Singapurze (597), Południowej Korei (571) i Tajwanie (569).

W 2015 r. w badaniach TIMSS na Litwie uczestniczyło 4529 uczniów klas czwartych z 225 szkół z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania oraz 4347 uczniów klas ósmych z 208 szkół z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania. Uczniowie wykonali test wiadomości i umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz odpowiedzieli na pytania Ankiety ucznia dotyczące ich stosunku do szkoły oraz do lekcji matematyki i przyrody.

Badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmujące uczniów klasy czwartej i ósmej. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są do określania celów rozwoju edukacji oraz monitorowania ich osiągania w większości krajów rozwiniętych. Badanie TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a na Litwie - przez Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Na Litwie badania wyników uczniów klasy czwartej były wykonywane już trzykrotnie, klasy ósmej - pięciokrotnie. W 2011 r. w matematyce czwartoklasiści uzyskali 534 punkty, zajmując 14 miejsce wśród 50 objętych badaniem państw. Wyniki nauczania nauk przyrodniczych zostały ocenione na 515 punktów - Litwa zajęła 26 miejsce, wyprzedzając 18 państw. Osiągnięcia matematyczne uczniów klasy ósmej zostały ocenione na 502 punkty, wśród 42 państw Litwa zajęła 14 miejsce. Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych została oceniona na 514 punktów, co również przełożyło się na 14. miejsce.

Na podstawie: smm.lt