Bałtycka giełda gazu podpisała umowę z polską Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych


Podpisanie umowy pomiędzy IRGiT i GET Baltic, fot. rgit.pl
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) opracuje modele działania dla bałtycko-fińskiej giełdy gazu GET Baltic. Umowę na usługi doradcze podpisano w poniedziałek, 16 września, podczas Pikniku Biznesowego zorganizowanego przez Ambasadę RP w Wilnie, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Polsko-Litewską Izbę Handlową.

Celem współpracy jest stworzenie modelu zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla rynków prowadzonych przez GET Baltic. GET Baltic prowadzi giełdę gazu ziemnego obsługującą regionalny handel na obszarach rynkowych na Litwie, Łotwie, w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także Finlandii.

We wszystkich czterech krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku. GET Baltic pracuje nad stworzeniem nowego modelu zabezpieczeń i rozliczeń, który zapewni uczestnikom z krajów bałtyckich i Finlandii korzystniejsze warunki prowadzenia obrotu na rynkach spot i terminowym, zwiększając ich płynność, konkurencyjność i atrakcyjność regionu.

Jak poinformowała Towarowa Giełda Energii, do której należy IRGiT, na pierwszym etapie planowane jest wspólne wypracowanie koncepcji rozliczeń z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, w tym efektywnego modelu wyznaczania depozytów oraz skutecznych procedur zamykania pozycji i obsługi niewypłacalności. Na dalszych etapach planowane jest wdrożenie zautomatyzowanego systemu do zarządzania ryzykiem oraz usprawnienie i automatyzacja modelu rozrachunku.

Jak ocenia prezes TGE i szef rady nadzorczej IRGiT Piotr Zawistowski, integracja rynków gazu w regionie bałtyckim nabiera tempa, a zmiany stwarzają duże możliwości dla rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. „Jestem przekonany, że współpraca Izby z GET Baltic otworzy przed nami kolejne drzwi oraz przyniesie wymierne korzyści dla całej Grupy Kapitałowej” – powiedział Zawistowski.

Jak podkreśliła dyrektor generalna GET Baltic Giedrė Kurmė, giełda stara się wykorzystać zdobyte przez Izbę wieloletnie doświadczenie w rozrachunku i rozliczeniach finansowych transakcji giełdowych w Polsce. „Wspólnie z IRGiT planujemy usprawnienie obecnego systemu zarządzania zabezpieczeniami i rozliczeń. Zmodernizowany system określi nowe zasady dla uczestników oraz wyższe standardy dla GET Baltic, zbliżając nasz regionalny rynek gazu ziemnego do bardziej rozwiniętych. Ponadto nowy model zwiększy atrakcyjność regionalnego rynku, ułatwiając jego rozwój i zawieranie transakcji. Zostanie on wdrożony w 2020 r.” – powiedziała Giedrė Kurmė.

W ocenie wiceprezesa IRGiT Łukasza Goliszewskiego, projekt powinien przynieść korzyści nie tylko obydwu stronom, lecz także całemu bałtyckiemu rynkowi gazu dzięki podniesieniu poziomu bezpieczeństwa handlu giełdowego. „Rynek giełdowy, który daje gwarancję dostawy towaru i gwarancję płatności, który posiada odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem i zarządzania niewypłacalnością to rynek bezpieczny i atrakcyjny dla jego uczestników” – podkreślił Goliszewski.

Na podstawie: PAP, irgit.pl