Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia w czerwcu 2020 r.


Kard. Stefan Wyszyński, fot. archwwa.pl
Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca 2020 roku w Warszawie na placu Piłsudskiego. Dokona jej papieski wysłannik, prefekt Kongregacji do spraw Świętych, kardynał Giovanni Angelo Becciu. Poinformował o tym kardynał Kazimierz Nycz podczas briefingu w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się w 1989 roku, czyli osiem lat po jego śmierci. Trwał 30 lat.
Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że uroczysta beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w obchodzone w archidiecezji warszawskiej w pierwszą niedzielę czerwca Święto Dziękczynienia.

Podczas briefingu zaprezentowano logo beatyfikacyjne. W internecie uruchomiony też zostanie oficjalny serwis beatyfikacyjny.

Na początku października Stolica Apostolska poinformowała, że papież Franciszek zatwierdził dekret, otwierający drogę do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaaprobowany dekret dotyczy cudu uzdrowienia, przypisywanego wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia.

Kardynał Stefan Wyszyński ponad 30 lat kierował Kościołem katolickim w Polsce. W okresie komunistycznych represji skierował do władz memoriał, w którym mówił, że Kościół nie może pójść na dalsze ustępstwa, w obliczu krzywd jakich doznają zarówno hierarchowie, jak i społeczeństwo. Wkrótce potem, 25 września 1953 roku prymas został aresztowany i trzy lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu.

W 1966 roku z jego inicjatywy odbyły się uroczystości Millenium Chrztu Polski. W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a Solidarnością. Pracował do końca, gdy wiosną 1981 roku zaognił się spór między władzami i działającą od kilku miesięcy Solidarnością, prymas spotkał się z premierem Wojciechem Jaruzelskim. Jeszcze w kwietniu 1981 roku kardynał przyjął delegację założycielską Solidarności Rolników Indywidualnych.
Zmarł na chorobę nowotworową, 28 maja 1981 roku o godz. 4.40, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym i manifestacją poparcia głoszonych przez niego idei. Na uroczystości na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) w Warszawie, którym przewodniczył watykański sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli, przybyło kilkaset tysięcy ludzi. Biskup Jerzy Modzelewski odczytał duchowy testament zmarłego. Kardynał Wyszyński wybaczał w nim także tym ludziom, którzy go atakowali i więzili. Prymas został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefan Wyszyńskiego rozpoczął się w 1989 roku. W grudniu 2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała. Prymasowi Tysiąclecia przysługiwał odtąd tytuł "Czcigodnego Sługi Bożego". W listopadzie 2018 roku konsylium lekarskie Kongregacji do spraw Świętych potwierdziło cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego. We wrześniu (2019), autentyczność uzdrowienia została zatwierdzona przez komisję teologów.

Na podstawie: IAR, PAP