Będą pieniądze na modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego


Ministerstwo Kultury przeznaczyło fundusze unijne na obiekty dziedzictwa kulturowego. 2,4 miliona euro ze środków europejskich zostanie wydane na renowację i modernizację 8 zabytkowych budynków i kompleksów architektonicznych. Wśród nich znalazł się m.in. wileński Pałac Paców.

Według informacji Ministerstwa Kultury RL większość środków unijnych zostanie skierowana do regionów w celu dostosowania lokalnych obiektów kultury do potrzeb społecznych. „Odnowione dwory i inne historyczne obiekty architektoniczne będą wykorzystywane do organizacji społecznych i kulturalnych wydarzeń, zostaną w nich urządzone muzea, przestrzenie kultury, będą się tam odbywać otwarte działania społeczne oraz przeznaczone dla turystów” – powiedziała minister kultury Liana Ruokytė-Jonsson.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie i adaptację do potrzeb społecznych i kulturalnych ośmiu obiektów: dworów w Lendwarowie, Abromiškės (rejon elektreński), Kołtynianach (lit. Kaltanėnai, rejon święciański), synagogi Ohel Jakov w Kownie, Pałacu Paców w Wilnie, Stoczni im. Paula Lindenaua w Kłajpedzie, a także budynków dziedzictwa kulturowego w Kłajpedzie (ul. Žvejų 18) i Kownie (ul. K. Donelaičio 19).

Prace zostaną sfinansowane w ramach unijnego Programu Działań Inwestycyjnych Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. W jego ramach litewskie Ministerstwo Kultury dysponuje sumą 199 milionów euro. Podpisane do tej pory umowy finansowania projektów związanych z dziedzictwem kulturowym ze środków unijnych opiewają na sumę prawie 102,67 milionów euro. 

Na podstawie: madeinvilnius,lt, lrkm.lrv.lt