Będzie można składać indywidualne skargi do Sądu Konstytucyjnego


Fot. bns.lt
Sejm Litwy zezwolił na składanie skarg do Sądu Konstytucyjnego przez osoby indywidualne. Za poprawką konstytucyjną w tej sprawie głosowało 106 posłów, jeden przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.


„Gratuluję wszystkim członkom sejmu, właśnie przyznaliśmy ludziom więcej praw” – po głosowaniu powiedział przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis.

Zgodnie z przyjętą poprawką każda osoba ma prawo zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie aktów prawnych, jeżeli ich podstawowe zapisy naruszają prawa konstytucyjne czy wolność, a inne środki obrony prawne zawiodły.

„Duża część spraw, która obecnie dociera do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może być rozpatrywana tu, na Litwie, w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Litewskiej” – powiedziała członkini sejmowej grupy, posłanka Aušrinė Armonaitė.

Zdaniem konserwatysty Mykolasa Majauskasa mimo że indywidualne skargi są dopuszczalne w większości krajów europejskich, może niepokoić to, w jaki sposób zmiana wpłynie na efektywność prac sądu krajowego.

„Niepokój powstał, kiedy zobaczyłem, jak pracuje Sąd Konstytucyjny, z jakim obciążeniem i w jaki sposób są podejmowane decyzje. Przypomnę, że prawie półtora roku temu sejmowa grupa zwróciła się do komisji badającej sprawę LRT, czy ingerencje w działalność państwowego nadawcy nie są sprzeczne z konstytucją. Sąd Konstytucyjny do tej pory nie podjął żadnej decyzji” – powiedział M. Majauskas.  

Jeśli po złożeniu indywidualnej skargi Sąd Konstytucyjny uzna, że ustawa Republiki Litewskiej (lub jej część) albo inny akt sejmowy, prezydencki lub rządowy jest sprzeczny z konstytucją, w takim wypadku będzie to podstawą do wszczęcia procesu w sprawie naruszenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka.

Petras Gražulis, który zabrał głos przed głosowaniem, powiedział z kolei, że „obywatele nie znajdą żadnej pomocy w Sądzie Konstytucyjnym”, a nowe prawo pozwoli na jeszcze większe ingerowanie w ich życie.

„Unia Europejska reguluje również, jaki ma być u nas czas, kiedy możemy iść do pracy, a kiedy musimy ją skończyć. To nie zapewni żadnej ochrony ani zrozumienia ze strony Sądu Konstytucyjnego” – twierdził P. Gražulis.

Legalizacja indywidualnych skarg w Sądzie Konstytucyjnym była jednym z punktów programu rządu. Sejm zadecydował, że stosowna poprawka do konstytucji wejdzie w życie od 1 września tego roku.

Obecnie konstytucja zezwala na zgłaszanie skarg do Sądu Konstytucyjnego wyłącznie sejmowi i członkom grup sejmowych, prezydentowi, rządowi oraz innym sądom.

Na podstawie: bns.lt, lrt.lt