Bezpłatne usługi protetyczne dla mieszkańców rejonu wileńskiego


Fot. maxdentkrakow.pl
Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego informuje, że dla osób wspieranych socjalnie z rejonu wileńskiego istnieje możliwość bezpłatnego protezowania zębów.

Uchwałę umożliwiającą bezpłatne protezowanie Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła w końcu 2019 roku. Zwrot kosztów protezowania zębów z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego jest przewidziany dla osób o niskich dochodach, które nie kwalifikują się do protetycznych usług dentystycznych, refundowanych z budżetu Funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a którym usługi protezowania zębów są niezbędne.  

Samorządu Rejonu Wileńskiego zwróci koszty protetyki dentystycznej dla osób wspieranych socjalnie w wieku produkcyjnym, które są zarejestrowane w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego lub gabinetach lekarskich. Zainteresowani muszą też mieć obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a także zadeklarowane miejsce zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Aby uzyskać tę ulgę, należy skonsultować się ze swoim dentystą.

O rekompensatę za niezbędną pomoc protezowania dentystycznego mogą ubiegać się następujące osoby:

- posiadające mniej niż 10 funkcjonalnie kompletnych par pełnowartościowych kontaktowych naturalnych lub wysokiej jakości protetycznych zębów antagonistycznych od pierwszego zęba trzonowego do drugiej strony pierwszego zęba trzonowego;

- osoby z diagnozą patologicznego ścierania wszystkich zębów w stopniu większym niż II stopień (ponad 1/3 koron zębów);

- z bezzębną żuchwą o wysokości mniejszej niż 12 mm w okolicy 4, 5 i 6 zębów.

Więcej informacji na temat zwrotu kosztów protezowania zębów dla osób wspieranych socjalnie można znaleźć tutaj.

Na podstawie: vrsa.lt