Białorusini będą mogli łatwiej przyjechać i osiedlić się na Litwie


Fot. madeinvilnius.lt
Od 21 września Litwa tymczasowo uprości procedurę wydawania wiz obywatelom Białorusi. Zmiany, które wejdą w życie, znacznie uproszczą procedury relokacji pracowników i ich rodzin. Jest to szczególnie ważne dla białoruskich firm, które decydują się na przeniesienie biznesu na Litwę. Jednocześnie krok ten realizuje ważną część planu pomocy narodowi białoruskiemu.
Białorusini będą podlegać takim samym narodowym warunkom wizowym jak obywatele Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii i Korei Południowej.

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius powiedział, że litewska służba dyplomatyczna jest w stanie zapewnić sprawny i szybki proces wydawania wiz bez tworzenia przeszkód biurokratycznych i administracyjnych.

„Naszym celem jest przyspieszenie procedur, aby wizy były wydawane szybciej. Ponadto Departament Migracji rozpocznie rozpatrywanie wniosków wysoko wykwalifikowanych specjalistów przed ich przybyciem na Litwę. Obecnie najważniejsze jest zapewnienie sprawnej realizacji procedur” – powiedziała minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

Obywatele Białorusi będą mogli uzyskać wizę krajową na okres 6 miesięcy, przedstawiając minimalny pakiet dokumentów i dowód posiadania środków finansowych – środki na 3 miesiące lub zobowiązanie osoby prawnej do ich zapewnienia.

Na podstawie: madeinvilnius.lt