Biblioteka UW – w projekcie digitilizacji książek


Fot. madeinvilnius.lt
Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego dołączyła do międzynarodowego projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (pol. „Sieć e-booków na żądanie udostępniająca publikacje internautom w Europie”) i planuje zdigitalizowanie w bieżącym roku 250 dokumentów i dzieł literackich. Ogółem w ciągu 4 lat realizacji projektu 15 bibliotek z jedenastu krajów (w tym z Polski) planuje digitalizację i udostępnienie internautom w Europie 15 tys. książek i czasopism z XX-XXI wieków.

Wiele publikacji z XX-XXI wieków z różnych powodów jest trudno dostępnych dla szerokiego grona odbiorców.

W ramach projektu EODOPOEN 15 bibliotek z 11 krajów skupi uwagę na udostępnienie ich w formacie zdigitalizowanym osobom zainteresowanym w całej Europie z przestrzeganiem wszystkich obowiązujących obecnie ustaw o prawach autorskich.

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego dołączyła do projektu i planuje w roku bieżącym zdigitalizować 250 książek i czasopism.

Wśród partnerów projektu są Uniwersytet Leopolda i Franciszka w Innsbrucku (Austria), Uniwersytet Wileński (Litwa), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Tartu (Estonia), Biblioteka Ziemi Morawskiej (Czechy), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Biblioteka Narodowa Estonii (Estonia), Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy), Biblioteka Naukowa w Ołomuńcu (Czechy), Biblioteka Narodowa Portugalii (Portugalia), Biblioteka Królewska w Sztokholmie (Szwecji), Słowackie Centrum Informacji Naukowej i Technologicznej (Słowacja), Biblioteka Czeskiej Akademii Nauk (Czechy), Państwowa Biblioteka Széchényiego.

Realizacja projektu EODOPEN rozpoczęła się 1 listopada 2019 roku, zakończenie planowane jest 31 października 2023 roku. Całkowita wartość projektu – prawie 4 mln euro, kwota finansowana z funduszy unijnych wynosi prawie 2 mln euro. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. 

Na podstawie: madeinvilnius.lt, bu.umk.pl