Biurowce zamiast Szpitala św. Jakuba


Jeden z budynków byłego Szpitala św. Jakuba w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Wilnianie ze smutkiem obserwują, co dzieje się na terytorium byłego Szpitala św. Jakuba na Łukiszkach. Stare budynki są wyburzane. Jak dotąd nie wiadomo, co zostanie wybudowane na oczyszczonym terenie, prawdopodobnie - biurowce.
Pierwsze wzmianki o tym, że na Łukiszkach, przy kościele św.św. Filipa i Jakuba istniał szpital, są datowane na rok 1703. Został on ufundowany przez pisarza ziemskiego Michała Śliźnia, którego pałac znajdował się w bliskim sąsiedztwie świątyni. Opiekę nad szpitalem powierzono księżom dominikanom. Budynek spłonął w 1765 r., ale dominikanie odbudowali go i utrzymywali do 1808 r., gdy władze miasta powołały pierwszy w Wilnie szpital świecki imieniem św. Jakuba. Od roku 1809 do 1867 szpital prowadziły szarytki, czyli siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 'Paulo. Do 2003 r. - z kilkuletnimi przerwami podczas pierwszej i drugiej wojny światowej - Szpital św. Jakuba służył wilnianom, placówka ta stała się częścią historii miasta. 

W roku 2005, po restrukturyzacji szpitala, Samorząd Miasta Wilna sprzedał działkę liczącą 1,5 ha z mieszczącymi się na niej 5 budynkami osobie prywatnej. Od tego czasu teren był zaniedbany.

Na początku 2014 r. rozpoczęto wyburzanie starych zabudowań szpitalnych. Stołeczny samorząd zapewnia, co prawda, że dwa zabytkowe budynki zostaną nietknięte. Zniesione mają zostać budynki, które nie mają wartości historycznej.

Na razie nie wiadomo, jak teren byłego szpitala zostanie zagospodarowany. Możliwe jest tam i budownictwo mieszkaniowe, i komercyjne.  

Na podstawie: vilnius.lt