Bł. Jan Paweł II w obiektywie Jerzego Karpowicza (z wideo)


Fragment wystawy zdjęć Jerzego Karpowicza poświęconej bł. Janowi Pawłowi II, fot. wilnoteka.lt
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie otwarta została wystawa zdjęć wykonanych przez znanego wileńskiego fotografa Jerzego Karpowicza podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Litwie we wrześniu 1993 roku. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert zespołów z rejonu wileńskiego. Zarówno koncert, jak i wystawa poświęcone były zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Wystawa powstała z inicjatywy ks. Tadeusza Jasińskiego, który w ramach przygotowań do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II zwrócił się do Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie z pomysłem przypomnienia papieskiej pielgrzymki. 

Otwarcie wystawy nieprzypadkowo odbyło się 7 kwietnia. Jak powiedział prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, 9 lat temu, 7 kwietnia 2005 roku, na mszy św. w Ostrej Bramie w Wilnie zgromadziło się ponad 7 tys. Polaków z całej Wileńszczyzny, aby w przeddzień pogrzebu Jana Pawła II modlić się w Jego intencji.

Podczas otwarcia wystawy przypomniane zostały wydarzenia września 1993 roku, miejsca, które odwiedził Jan Paweł II, słowa homilii wygłoszonych w katedrze wileńskiej, w kościele św.św. Janów w Wilnie, podczas mszy św. w Zakrecie w Wilnie, podczas spotkania z młodzieżą w Kownie, podczas pobytu na Górze Krzyży koło Szawli, w bazylice w Szydłowie. "Musimy każde Jego słowo wziąć sobie głęboko do serca" - powiedział podczas otwarcia wystawy autor zdjęć Jerzy Karpowicz.

Jerzy Karpowicz utrwalił na zdjęciach pamiętne chwile spotkań z papieżem Janem Pawłem II. Jedno z nich jest, zdaniem fotografa, szczególne. Zostało wykonane w kościele św. Ducha w Wilnie, podczas oczekiwania wiernych na spotkanie papieża z mieszkającymi na Litwie Polakami. "Jest na nim uchwycony duch oczekiwania, skupienia" - powiedział J. Karpowicz.

Podczas otwarcia wystawy zdjęć poświęconych papieżowi wystąpił chór parafialny z Mejszagoły, młodzieżowy zespół Randeo Anima z Podbrzezia, harcerze Wileńskiego Hufca Maryi i Stowarzyszenie "Nie lękajcie się" im. Jana Pawła II.

27 kwietnia na uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie będą obecni przedstawiciele rejonu wileńskiego. Samorząd Rejonu Wileńskiego ufundował wyjazd do Rzymu dla 25-osobowej grupy młodzieży, zwycięzców konkursów i olimpiad, natomiast Wileński Rejonowy Oddział ZPL ufundował wyjazd na uroczystości kanonizacyjne dla 20-osobowej grupy przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie. 

Podczas uroczystości kanonizacyjnych w Rzymie poświęcony zostanie obraz przedstawiający bł. Jana Pawła II, namalowany przez wileńskiego malarza Roberta Bluja. 


Zdjęcia i montaż: Paweł Dąbrowski

Komentarze

#1 a ja nie jestem z pokolenia

a ja nie jestem z pokolenia jp2 - artykuł http://pochwalony.eu/?p=1597

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.