Bon Pierwszaka – Litwa 2018


Fot. wilnoteka.lt
W sobotę, 1 września 2018 r., o godz. 10.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach o godz. 14.00 odbędzie się uroczysta inauguracja III edycji projektu Bon Pierwszaka – Litwa.


Podczas uroczystości Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Andrzej Papierz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu RP przekażą uczniom klas pierwszych z polskich szkół w Wilnie i Solecznikach oraz w rejonach wileńskim, trockim i solecznickim wyprawki szkolne zakupione przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Dodatkowo w ramach dotacji Senatu RP przekazanej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” po 1 września 2018 roku każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma stypendium finansowe przeznaczone na realizację potrzeb edukacyjnych.

Ponadto każda szkoła polska na Litwie otrzyma pakiet edukacyjny ufundowany przez Fundację Wolne Dźwięki, która jest partnerem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w tegorocznej edycji projektu Bon Pierwszaka – Litwa.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymają także okolicznościowe upominki ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt jest realizowany po raz trzeci przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Po zakończeniu uroczystości w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, od około godz. 11.40 do 12.00, przewidziany jest czas na spotkanie delegacji z Polski z przedstawicielami polskich mediów na Litwie.Bon Pierwszaka – Litwa 2018
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
1 września 2018 r., godz. 10.00
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
1 września 2018 r., godz. 14.00 

Data: 
01.09.2018 - 10:00