Bony Maturzysty i Pierwszaka zostały wypłacone


Fot. Waldemar Dowejko
850 tegorocznych maturzystów szkół polskich na Litwie tuż przed Sylwestrem otrzymało obiecane Bony Maturzysty – jednorazowe stypendium przyznane przez państwo polskie za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Każdy uczeń otrzymał 52,50 euro. Wsparcie finansowe w wysokości 112,30 euro otrzymała również każda rodzina ucznia klasy pierwszej. Na Bony Maturzysty w 2017 r. Fundacja przeznaczyła łącznie 200 tys. zł.
Bon Maturzysty i Bon Pierwszaka we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zostały wypłacone w końcu grudnia 2017 r. Na szkoły spadł obowiązek wypłacenia pieniędzy, zebrania od rodziców lub opiekunów potwierdzenia odbioru i przekazania sprawozdań „Macierzy Szkolnej”.

Każdy uczeń klasy maturalnej oprócz stypendium w wysokości 52,50 euro (223,37 zł) otrzymał też pamiątkowy album „Od niepodległości do niepodległości”, ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Wsparcie otrzymało również 982 uczniów klas pierwszych. Oprócz Bonu Pierwszaka w wysokości 112,30 euro (447,65 zł) jeszcze na początku września każdy otrzymał plecak z wyposażeniem oraz grę edukacyjną. 

Bon Pierwszaka został przyznany po raz drugi. Maturzyści otrzymali wsparcie finansowe po raz pierwszy. Jak w rozmowie z Wilnoteką zaznaczył prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, to, że jeszcze w 2017 r. udało się zainaugurować ten projekt, jest zasługą przede wszystkim sekretarza stanu w polskim MSZ Jana Dziedziczaka i senator, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Janiny Sagatowskiej, którzy na początku września gościli w Wilnie i Solecznikach, by osobiście wręczyć Bony Pierwszaka. Spotkania i rozmowy z rodzicami i pedagogami sprawiły, że podjęli wszelkie starania, by spełnić również obietnicę daną maturzystom.

W 2018 r. projekt będzie kontynuowany: w budżecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przewidziane są środki zarówno na stypendia dla pierwszaków, jak i dla maturzystów. Mikołaj Falkowski wyraził nadzieję, że kwota zostanie wyrównana i maturzyści otrzymają stypendium w podobnej wysokości jak pierwszaki. Zarówno Bon Pierwszaka, jak i Bon Maturzysty to odpowiedź na oczekiwania społeczności polskiej na Litwie: zachęta, podziękowanie i symboliczna pomoc.
Na podstawie: inf.wł.