„Brońmy Konstytucji Republiki Litewskiej” – wiec na pl. Katedralnym w Wilnie


Fot. seimusajudis.lt
W sobotę, 22 października, o godz. 13 na pl. Katedralnym w Wilnie odbędzie się wiec protestacyjny pod hasłem „Brońmy Konstytucji Republiki Litewskiej”. Organizuje go Litewski Ruch Rodzin. Władze Wilna wydały tej organizacji pozwolenie na zorganizowanie antyrządowego protestu z udziałem do 15 tys. osób.
 
 
 
 
Litewski Ruch Rodzin na swojej stronie internetowej podaje, że uczestnicy wiecu, który się odbędzie w sobotę po południu na placu Katedralnym w Wilnie, wystąpią między innymi przeciwko omawianej w Sejmie Ustawie o związkach partnerskich oraz przeciwko polityce rządu wobec gwałtownego wzrostu cen energii.
 
Jest to pierwszy po rocznej przerwie wielotysięczny protest organizowany w Wilnie przez Liteski Ruch Rodzin. Władze stolicy odmówiły Ruchowi wydania pozwolenia na organizację wiecu pod pomnikiem J. Basanavičiusa 16 lutego. Swoją decyzję uzasadniły tym, że plany organizatorów protestu kolidują z oficjalnymi wydarzeniami państwowymi. 
 
W ostatnim wiecu organizowanym przez Ruch w czerwcu pod Sejmem uczestniczyło nieco ponad 100 osób. Wcześniej, w maju, zwolennicy Ruchu zebrali się na Marszu Obrony Rodzin, który się odbył w rejonie kowieńskim, a w grudniu ubiegłego roku zorganizowali dwutygodniowy protest pod litewskim Sejmem.
 
Na podstawie: bns.lt, seimusajudis.lt