Była minister kultury RP - honorową obywatelką Połągi


Małgorzata Omilanowska, fot. mkidn.gov.pl
Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - historyk sztuki, była minister kultury i dziedzictwa narodowego RP - została honorową obywatelką Połągi. Rada samorządu tego bałtyckiego kurortu doceniła zasługi polskiej naukowiec dla zachowania i upowszechniania wiedzy o Połądze, o historii tego miasta. Omilanowska jest jednym z najlepszych znawców dziejów kurortu oraz związanego z nim rodu Tyszkiewiczów.


"Panią profesor łączą z Połągą wieloletnie więzi kulturalne o podłożu naukowym. Nadanie tytułu Honorowej Obywatelki Połągi jest kolejnym dowodem na to, że bardzo cenimy wyjątkowy wkład Małgorzaty Omilanowskiej w życie kulturalne naszego miasta" - powiedział mer Połągi Šarūnas Vaitkus.

Decyzja zapadła podczas ostatniego w 2016 r. posiedzenia Rady Samorządu Miasta Połąga. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, jest to wyraz wdzięczności dla polskiej naukowiec, badaczki historii kurortu i dziejów związanego z nim rodu Tyszkiewiczów. Pokłosiem prowadzonych przez nią badań było wydanie w 2011 r. monografii "Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów".

Publikacja ta jest pierwszą próbą ujęcia pewnego odcinka dziejów Połągi (lit. Palanga) jako uzdrowiska w czasach, gdy dla polskiego społeczeństwa podzielonego przez zabory stała się ona jednym z kilku najważniejszych miejsc letnich spotkań elity kulturalnej. Opisywane przez autorkę "czasy Tyszkiewiczów" obejmują 25 lat na przełomie wieków XIX i XX. "Szukałam odpowiedzi na pytanie, czym było to jedno z ostatnich miejsc tworzonych w starym porządku dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nieistniejącej wówczas już od stu lat na mapie, ale wciąż żywej w świecie pojęć ówczesnego społeczeństwa. Miejsce tworzone przez Antoninę i Feliksa Tyszkiewiczów, parę arystokratów należących do świata, w którym patriotyzm nie oznaczał wyboru pomiędzy Polską a Litwą, ale wierność dawnym ideałom i Kościołowi katolickiemu, dążenie do odzyskania niepodległości i wyznawanie wartości pozytywistycznych" - napisała autorka we wstępie.

W 2015 r. monografia poświęcona Połądze została wydana po litewsku. Podczas prezentacji prof. Omilanowska powiedziała, że jest zakochana w Połądze. 

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska jest historyczką sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2014 zwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do września 2012 roku. Pracuje także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w latach 2014-2015 ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

Na podstawie: palanga.lt, BNS, mkidn.gov.pl